"Respublikos Prezidentas yra išrinktas tautos ir išrinktas demokratiniuose rinkimuose. Manau, kad būtent ši aplinkybė ir suponuoja išvadą, kad jūsų sprendimas kartu turi ir didelę atsakomybę, atsakomybę, paremtą tuo, kad vis dėl to šiuo sprendimu turi būti nustatyta tiesa", - sakė advokatas Kęstutis Švirinas.

Jis akcentavo, kad Seimo narių sprendimas neturi būti sąlygojamas politinių motyvų, neturi būti priimamas politinių susitarimų pagrindu.

"Šis sprendimas pirmiausia turi atitikti teisę ir tą pagrindinį teisės principą bei pagrindinį šio proceso tikslą, tai yra teisingumo vykdymą", - sakė advokatas.

Pasak jo, kiekvienas Seimo narys savo sprendimą dėl konstitucinės sankcijos taikymo Prezidentui turi priimti vadovaudamasis sąžine, giliu įsitikinimu, kuris turi būti pagrįstas visapusišku visų aplinkybių vertinimu ir tyrimu.

Prezidento R. Pakso advokatas Rimas Andrikis pastebėjo, kad apkaltos procesas valstybės vadovui analogų Europoje neturi. Pasak jo, norime ar nenorime, teks pripažinti, kad būsime pavyzdys kitoms valstybėms. "Ar mūsų apkaltos procesas taps etalonu? Mano nuomone, ne", - apgailestavo R. Andrikis.

R. Pakso advokatai pažymėjo, kad greta savo misijos ginti Respublikos Prezidentą jie šiame procese dažnai turėjo ginti pačią teisę, jos viešpatavimą, siekiant tiesos nustatymo ir teisingumo vykdymo.

Prieš lemiamą balsavimą, spręsiantį Lietuvos Prezidento Rolando Pakso likimą, šalies vadovą ginantis advokatas Gediminas Baublys irgi kvietė parlamentarus įsiklausyti į savo sąžinės balsą.

"Jei kam nors iš jūsų sąžinė sako, kad apkalta neturi rimto pagrindo, nors jums ir nepatinka Prezidentas Rolandas Paksas, tai jūs vis dėlto dar galite nepadaryti nusižengimo savo sąžinei, jūs galite susilaikyti nuo balsavimo, jūs galite nebalsuoti, jūs galite pagaliau tiesiog išeiti iš salės", - sakė pasinaudodamas replikos teise advokatas G. Baublys.

Tie, kurie nuspręs balsuoti, pasak jo, šiandien savo balsavimu teis žmogų. "Tai nelengva našta, ir aš prašau jūsų priimant sprendimą pirmiausia įsiklausyti ne į kitų, o į savo sąžinę", - kvietė R. Pakso gynėjas.

Anot jo, gal R. Paksas ir nėra pats geriausias Prezidentas, bet tikrai ne tiek, kad už tai reikėtų taikyti aukščiausiąją bausmę - pašalinti iš pareigų.

Pasibaigus replikoms, Seimo tribūnoje pasirodė Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas, kuris prieš balsavimą tarė savo baigiamąją žodį.