Foto: ELTA

Dauguma mitinguotojų, kurie yra vyresnio amžiaus, susirinkę greta Seimo vykstančiame mitinge. Jame kalba R.Pakso palaikytojai – V. Mažonas, A.Pavilionienė, G.Šurkus ir kt. Proprezidentinės Liberalų demokratų partijos aktyvistai dalijo R.Paksą remiančias proklamacijas. Iš rajonų atvykę žmonės sakė, kad transportą suorganizavo proprezidentinis judėjimas.

Jie laiko plakatus, palaikančius prezidentą, jo nuotraukas, mojuoja verbomis, gėlėmis, dainuoja liaudies dainas ir skanduoja prezidentą palaikančius šūkius. Kai kurie vaišinasi stipriais alkoholiniais gėrimais.

Foto: ELTA

Nuotaikos mitinge buvo permainingos: kai kurie mitinguotojai nusiteikę agresyviai ir žada lipti per langus į Seimą, jei balsavimo rezultatas bus R.Paksui nepalankus. Kiti žada nebalsuoti už tuos Seimo narius, jei šie prisidės prie apkaltos. “Paulauskui - apkalta, Seimą – lauk, Seime – vagys”, - skanduoja mitinguotojai.

Foto: ELTA

Mitinge jau sklando būsimų rinkimų nuotaikos. "Du kartus nebalsavote už Paulauską, nebalsuosite ir trečią", - sakė G.Šurkus. Mitinguotojai klausė vakarykštės R.Pakso gynėjų kalbos Seimo audio įrašo, mitingo oratoriai cituoja Šventąjį Raštą.

Policijos pareigūnai yra gyva juosta apjuosę įėjimą į Seimą. Vilniaus policijos vyriausiasis komisaras Erikas Kaliačius DELFI sakė, kad prie Seimo yra apie 200 policijos pareigūnų, kurie čia bus kiek reikės ir yra pasirengę bet kokiems mitinguotojų veiksmams. Policininkų teigimu, atmosfera prie Seimo yra kol kas aprimusi.

Foto: ELTA

Kitame aikštės pakraštyje būriavosi maždaug dešimt R.Pakso priešininkų. Nacionaline M.Mažvydo biblioteka, budėjo kelias dešimtis pareigūnų su ekipuote riaušėms malšinti - šalmais, metaliniais skydais, apsauginėmis liemenėmis. Su jais buvo ir policijos kinologai su keturiais šunimis. Dalis policijos saugo įėjimą į Seimą.

Foto: ELTA

Vilniaus savivaldybės atstovas Darius Šalūga Lietuvos radijui sakė, kad jei prie Seimo susirinktų daugiau kaip 100 žmonių, mitingo rengėjai bus baudžiami.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, organizuoti žmonių susibūrimus, kur dalyvauja iki 100 žmonių, be leidimo leidžiama Nepriklausomybės, Savivaldybės ir Daukanto aikštėse.

Foto: ELTA

Konstituciniam Teismui patvirtinus, jog prezidentas savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją, Seimas pirmadienį po pietų atnaujino apkaltos procesą ir jau antradienį planuoja surengti balsavimą dėl R.Pakso nušalinimo nuo pareigų.