"Dėl demografinių tendencijų Lietuva atsidūrė pavojuje. Mes turime paklausti, o kas čia gyvens po 20, po 40 metų? Man atrodo, kad taip, kaip ir prieš 20 metų, visos sveikos visuomenės jėgos susitelkė tam, kad pasipriešintų agresijai, kad iškovotų savo teisę į laisvę, taip ir dabar visos sveikos visuomenės jėgos - ir Bažnyčia, ir valstybė, ir žiniasklaida turi susitelkti, kad apsaugotų lietuvių tautą nuo šito pavojaus, susitelkti, kad apsaugotų šeimą", - sakė Lietuvoje viešintis Maskvos patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyriaus pirmininkas, Volokolamsko metropolitas Hilarionas.

Susitikime su Seimo pirmininke I. Degutiene taip pat dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis bei juos lydintys bažnytinių konfesijų atstovai.

Parlamento vadovė padėkojo metropolitui Hilarionui už svarbius žodžius ir vaidmenį, kurį jis atliko 1991 metais sovietų agresijos prieš Lietuvą metu. Tuomet Kauno stačiatikių Apreiškimo katedros vyresniuoju buvęs metropolitas viešai kreipėsi į sovietų karius Kaune ir įspėjo nepralieti kraujo.

Prisimindamas 1991 metų sovietų agresijos laikotarpį, metropolitas Hilarionas pažymėjo, kad tuomet Lietuvos gyventojus suvienijo nežmoniška agresija, kuriai priešintis buvo kiekvieno pareiga.

"1991 metų sausį prasidėjusi sovietinė agresija sujungė ir suvienijo ir lietuvių tautą, ir kitas Lietuvoje gyvenančias tautas. Tuomet visi pamatėme, kad privalome priešintis tai nežmoniškai karinei jėgai, kuri siekė užgniaužti laisvės daigus", - sakė Volokolamsko metropolitas.

Metropolito teigimu, prabėgus 20-čiai metų jau galima įvertinti, koks kelias per šį laikotarpį nueitas, ką pavyko pasiekti ir ko - ne.

"Todėl atvykau į vakar Kaune vykusią konferenciją, kurioje kalbėjome ne apie sielovadą, ne apie teologijos dalykus, kurie domina tik tam tikrus specialistus. Kalbėjome apie, tas yra svarbu mums visiems, nepriklausomai nuo tautybės ar religijos, - apie šeimą ir tradicines vertybes", - sakė metropolitas Hilarionas.

Seimo pirmininkės nuomone, pirmadienį Kaune surengta bendra katalikų, ortodoksų ir liuteronų konferencija yra svarbus ženklas visiems žmonėms, visai Lietuvai ir net Europai.

"Šiandien kartais atrodo, kad dvasinės vertybės yra nereikalingos. Nors prieš dvidešimt metų mus būrė būtent jos: Dievas, moralė, šeima, laisvė vienijo ir telkė tautą. Deja, šiandien dažnai į šias vertybes išpažįstančius asmenis žvelgiama kaip į kažkokius nevykėlius.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad Jūsų surengta konferencija taps rimtu signalu ir kvietimu visuomenei grįžti į vertybių pasaulį", - sakė I. Degutienė.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius ragino taip, kaip ir prieš 20 metų, apginti vertybes, ant kurių stovi Lietuva, stovi tauta ir visuomenė, siekti, kad Lietuva neišsivaikščiotų ir nesunyktų.