Pirmadienį paskelbtame komunikate teigiama, kad santuokos pagrindu sukurta šeima yra bažnyčios ir valstybės pamatas. Taip pat pažymima, kad klaidingas yra laisvės suvokimas, leidžiantis santuoka grįstai šeimai prilyginti kitas sąjungas.

Ragindami visus žmones, ne tik krikščionis, išmintingai naudotis duota laisve, krikščioniškų bažnyčių atstovai teigia, kad "ypač stipriai šeimos pamatus griauna bandymai legalizuoti homoseksualias partnerystes, abortų praktika, dirbtinis apvaisinimas mėgintuvėlyje, sukuriant perteklinius embrionus bei panaudojant "donorų" lytines ląsteles, taip pat eutanazijos taikymas".

Komunikate teigiama, kad "šiandieninių iššūkių akivaizdoje krikščioniškos šeimos turi ir toliau būti visos Europos civilizacijos viltimi ir garantu" ir pažymi, kad "tam būtinas visų konfesijų tikinčiųjų ir geros valios žmonių asmeninis indėlis ginant gyvybę nuo prasidėjimo akimirkos ir natūralios mirties; sergint, palaikant bei puoselėjant šeimai palankios kultūros tradicijas, santuokos neišardomumą, sutuoktinių ištikimybės būtinumą; sykiu pabrėžiant vaikų auklėjimo šeimoje bei tėvų neatimamos pirmutinės teisės į vaikų lytinį ugdymą svarbą; aktyvų dalyvavimą kuriant šeimai palankius įstatymus, besiremiančius šeimos prigimtine savastimi ir skiepijant visuomenėje šeimos pašaukimo didybę ir grožį".