Prieš 20 metų atlikdamas tarnystę Lietuvoje, šiandieninis Volokolamsko metropolitas ir Maskvos patriarchato Išorinių bažnyčios ryšių skyriaus pirmininkas Hilarionas, siekdamas sustabdyti kruvinųjų sausio įvykių Vilniuje galimą pasikartojimą Kaune, kreipėsi į sovietų armijos vadus, prašydamas nenaudoti jėgos.

„Solidari pozicija, kurią anuomet užėmė krikščionių dvasininkai –katalikai ir stačiatikiai Lietuvoje – buvo visiškai teisinga ir vienintelė galima, todėl, kad mūsų misija – būti taikdariais“, – kalbėjo Maskvos patriarchato Išorinių bažnyčios ryšių skyriaus pirmininkas Hilarionas.

Prabėgus keliems dešimtmečiams, krikščioniškų konfesijų – Lietuvos katalikų, liuteronų ir rusų ortodoksų – ganytojai vėl vienija jėgas, šįkart – prieš vartotojiško pasaulio visuomenės moralei metamus iššūkius.

„Lietuvos istorijoje ir galbūt iš viso istorijoje pirmą kartą katalikai, ortodoksai ir liuteronai kartu tokiam aukštam lygyje kalbasi, svarsto klausimus, kurie šiandieniniai visuomenei labai aktualūs“, – tvirtino Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

„Mes gvildensime socialines ir moralės problemas, turinčias tiesioginę įtaką žmonių gyvenimams“, – sakė Hilarionas.

Pirmosios konferencijos tema „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ esą pasirinkta neatsitiktinai, mat šeimos institutas Europoje išgyvena sunkmetį – įstatymais įtvirtintos žmogaus teisės užgožia moralę. Pabrėžiama, kad ypač stipriai šeimas griauna bandymai įteisinti homoseksualias partnerystes, abortų praktika, dirbtinis apvaisinimas mėgintuvėlyje, taip pat eutanazijos taikymas.

Krikščioniškų konfesijų atstovai priimtame komunikate sutarė kartu ginti žmogaus gyvybę bei šeimą.