Trečiadienį vykusiame susitikime susitarta, kad apie katalikų bažnyčioje jos nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaigai praneša patys susituokusieji asmenys. Tuomet ji įtraukiama į valstybinę apskaitą, pranešė Teisingumo ministerija.

Katalikų bažnyčia sutiko papildyti 1999 metais Vyskupų konferencijos patvirtintą santuokos liudijimo formą nuostata, kad sutuoktiniams, per dešimt dienų nepateikus pranešimo apie šios santuokos sudarymą civilinės metrikacijos įstaigai, civilines teisines pasekmes ši santuoka sukels nuo jos įtraukimo į valstybinę apskaitą.

Vyriausybė, vadovaudamasi šiuo susitarimu ir apibendrinusi naujojo Civilinio kodekso taikymo praktiką, inicijuos Civilinio kodekso papildymą nuostata, kad, vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, gali būti nustatyta ir kitokia pranešimo apie Bažnyčios sudarytų santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą tvarka.