"Tarp užsienyje registruotų vardų pastebėti ir pusiau skusti, pusiau lupti - pusiau savi, pusiau užsienietiški vardų variantai: Mat (= Matas), Noyous (= Nojus), Gabia (= Gabija). Tai iškreiptos lietuviškų vardų formos, derintos prie angliškos rašybos ir tarimo", - teigiama VLKK ta tema specialiai parengtame pranešime.

Anot kalbininkų, Didžiojoje Britanijoje paplitus angliškai adaptuotoms baltiškų vardų formoms, gal ir būtų praturtintas anglų kalbos vardynas, tačiau lietuvių kalboje tokie variantai nepriimtini.

Tuo metu tokie lietuvių kalbai neadaptuoti vardai kaip Anthony, Charlie, Mariou, Gvadalupe, Emile, Chanel ar Yasmin neteiktini, nes neturi lietuvių kalbos daiktavardžiams būdingos galūnės, kuria mūsų kalboje reiškiamos giminės, linksnio ir skaičiaus kategorijos, kartu neturi požymio, nusakančio asmens lytį, tariami ir rašomi skirtingai.

Tokie vardai kaip Alexander, Lewis, Warwick lietuvių kalboje nepriimtini ir dėl nelietuviškų raidžių.

"Tai, kad pageidaujančių tokių formų daugėja Lietuvoje, matyt, yra ne tik užsieniečių (imigrantų), bet ir emigrantų, mišrių santuokų įtaka", - dėsto VLKK.

Kalbininkai teigia, kad teiktini, bet ne skatintini tokie darybos atvejai, kai vardai pagal analogiją padaromi naudojant lietuviškos dalybos priemones. Pavyzdžiui, pagal vardus Marija, Vilija atsirado nauji vardai Otelija (iš Otelas), Lakšmija (iš Lakšmė), pagal Virgilijus - Jurgilijus (iš Jurgis).

Kalbininkai kritikuoja kelianarių vardų naudojimo praktiką.

"Civiliniame kodekse nustatyta, kad vaikui gali būti suteikiami du vardai. Peržiūrėjus užsienyje registruotų vaikų duomenis matyti, kad šis skaičius peržengiamas - yra registruotų ir trinarių, ir keturnarių, ir penkianarių vardų, pavyzdžiui, Benjamin Tatan Nyamekye, Rokya Alaa Eldin Azaz Bassiony", - teigia specialistai.

VLKK be kita ko atkreipia dėmesį į neigiamą tendenciją antro vardo vietoje registruoti ne vardą, o pavardę.

"Pastarųjų metų duomenų imtyje iš Jungtinės Karalystės fiksuota, pvz., Jurgis N...auskas, Mark N...evich, David N...inskij, Lukrecija N...aitė, Mia N...ytė, Emilee N...iūtė", - dėstoma kalbininkų pranešime.

Norint išsaugoti lietuvišką pavardę, pasak kalbininkų, ją reikėtų rinktis kaip antrąją - sujungti abiejų tėvų pavardes brūkšneliu.

Jei tėvai nėra susituokę ar nė vieno iš tėvų pavardė nėra dviguba, dėl leidimo sudaryti dvigubą vaiko pavardę reikėtų kreiptis į Teisingumo ministeriją.