Pasak posėdžiui pirmininkavusio Aukščiausiojo teismo teisėjo Vytauto Greičiaus, sprendimas daryti pertrauką priimtas "atsižvelgiant į abiejų pusių argumentus ir siekiant, kad apkaltos proceso metu būtų pilnai ir visapusiškai ištirtos visos aplinkybės".

Kol kas nežinoma, kada Seimas gali gauti KT išvadą. Prognozuojama, jog išvada gali būti gauta per mėnesį.

"Mes manytume, kad tolesnis proceso tęsimas Seime - būtent teisminio tardymo stadija - negalėtų būti vykdomas, kadangi Konstitucinio Teismo vykdomi veiksmai ir Seimo veiksmai, teisminiai tardymai, dubliuotųsi. Tokiu būdu gali būti tos pačios aplinkybės, tie patys liudytojai apklausiami vienu metu, kas trukdytų proceso objektyvumui ir kažkuria prasme vėliau gali sukelti abejonių arba gali būti vertinama kaip tam tikras spaudimas Konstituciniam Teismui", - pagrįsdamas kaltintojų prašymą daryti apkaltos proceso pertrauką Seime pirmadienį kalbėjo vienas iš kaltintojų Raimondas Šukys.

Šį kaltintojų siūlymą palaikė ir prezidento R. Pakso gynėjai.

Konstitucinis Teismas yra numatęs pradėti savą nagrinėjimą kovo 16 d.

Pirmadienį vykusiame pirmajame apkaltos proceso Seime posėdyje jo pirmininkas V. Greičius trumpai pristatė apkaltos bylos esmę - keliamus kaltinimus prezidentui R. Paksui, kaltintojams bei gynėjams - jų teises bei pareigas.

Prezidento kaltintojai yra penki Seimo nariai, buvę specialiosios apkaltos komisijos nariai - Julius Sabatauskas, Raimondas Šukys, Gintaras Steponavičius, Vaclovas Karbauskis ir Jurgis Razma.

Pirmajame posėdyje dalyvavo ir keturi R. Pakso advokatai - Kęstutis Stungys, Rimas Andrikis, Kęstutis Švirinas, Vytautas Sviderskis.

Seimo rengiamos Seimo Statuto pataisos, kurios, gavus KT išvadą, leistų taikyti tokią pat procedūrą kaip ir gavus apkaltinamąjį teismo nuosprendį.

Seimo Statutas dabar numato, jog parlamentas nediskutuoja nei dėl teismo nuosprendžio, nei dėl kitų teismo sprendimų, priimtų nagrinėjant baudžiamąją bylą, teisėtumo bei pagrįstumo. Tokiu būdu tikimasi išvengti Seime pakartotinos liudytojų, kurie gali būti apklausti Konstituciniame Teisme, apklausos.

Tačiau prezidento interesams Konstituciniame Teisme paskirtas atstovauti advokatas Gediminas Baublys pirmadienį žurnalistams pareiškė, jog KT išvados Seimui nėra privalomos, todėl Seimas "pats privalės ištirti visus gautus įrodymus".

Apkaltos iniciatorių kaltinimus prezidentui nagrinėjusi Seimo specialioji tyrimo komisija konstatavo, jog prezidentas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė duotą priesaiką pagal šešis punktus.

R.Paksas kaltinamas tuo, jog pažeisdamas valstybės interesus veikė savo dosniausio rėmėjo Jurijaus Borisovo naudai, neužtikrino valstybės paslapties apsaugos, davė neteisėtus pavedimus savo patarėjams, darė neteisėtą įtaką privačių asmenų ir ūkio subjektų sprendimams, nesuderino viešųjų ir privačių interesų, diskreditavo valdžių autoritetą.

Apkaltos komisija patvirtino pernai dirbusio Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadą, jog prezidentas dėl savo ryšių "buvo ir yra pažeidžiamas" ir sudarė grėsmes nacionaliniam saugumui.

Prognozuojama, jog balsavimas dėl prezidento nušalinimo Seime gali būti surengtas balandžio mėnesį.

R.Paksas prezidentu buvo išrinktas 2003 metų vasarį. Iki šiol jis neigia visus kaltinimus ir atsisako atsistatydinti.