"Manome, kad šiandien tiek vakarietiškai Lietuvos orientacijai, tiek krašto demokratijai ir nepriklausomybei yra iškilęs rimtas pavojus. Atkurta Lietuvos valstybė dar niekad nebuvo taip grėsmingai priartėjusi prie visiško teisinio nihilizmo ir anarchijos ribos. Demokratiją ir teisinės valstybės principus branginantys piliečiai suglumę ir su dideliu nerimu stebi, kaip aukščiausias valstybės pareigūnas sąmoningai laužo Konstituciją ir įstatymus, griauna teisinės valstybės pamatus, nesulaukdamas deramo demokratinių politinių jėgų atsako", - teigiama trečiadienį išplatintame kultūros žmonių kreipimesi.

Dokumento autoriai paragino A. Brazauską, kaip Vyriausybės vadovą, Socialdemokratų partijos pirmininką ir pirmąjį atkurtos valstybės prezidentą "užimti principingą ir aktyvią poziciją ginant demokratinę, teisinę, vakarietišką Lietuvą".

"Aplinkybės taip lėmė, kad Jums ir Jūsų vadovaujamos partijos nariams šiuo metu tenka didžiausia asmeninė atsakomybė už Lietuvos valstybės ir tautos likimą. Niekas kitas šios atsakomybės naštos iš Jūsų perimti negali", - pažymima kreipimesi į Premjerą.

Jis pabrėžė, kad "aktyvūs veiksmai" privalo būti įstatymiški, ir jis jų gali imtis tik savo kompetencijos rėmuose.

"Aktyvių veiksmų turi imtis Seimas, o aš Seimą visada raginu kuo greičiau užbaigti apkaltos (prezidentui-BNS) procesą", - sakė premjeras ir socialdemokratų lyderis A.Brazauskas.

Atviro laiško autoriai taip pat palinkėjo A. Brazauskui moralinės tvirtybės, stiprios politinės valios ir išreiškė viltį, jog atsakingi ir ryžtingi jo vadovaujamos partijos veiksmai užkirs kelią prasidėjusiai valstybės erozijai.

Atvirą laišką pasirašė pedagogė Meilė Lukšienė, litaratūrologė Vanda Zaborskaitė, muziejininkas Romualdas Budrys, kardiochirurgas Vytautas Sirvydis, architektas Algimantas Nasvytis, kompozitorius Bronius Kutavičius, poetas Marcelijus Martinaitis, dailininkas Arvydas Šaltenis, aktorius Laimonas Noreika, istorikas Antanas Tyla, Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas Romas Pakalnis ir kiti mokslininkai bei kultūros veikėjai.