Tiek pozicijos, tiek opozicijos atstovai, kaip paaiškėjo po svarstymų miesto tarybos posėdyje, tvirtai įsitikinę, jog vietoj vadinamųjų kanceliarinių išmokų jiems už darbą visuomenės labui turėtų būti mokama alga.

Pirmasis apie tai prakalbo algą (pagal pareigas) ir tarybos nario išmokas (apie 1500 Lt kas mėnesį) gaunantis miesto meras Andrius Kupčinskas. Anot jo, Seimas nesprendžia su savivaldybių politikų apmokėjimu už darbą susijusių klausimų, palieka tai spręsti pačioms taryboms. Bet tuo pačiu ir nustato tam tikrus rėmus. Dėl to Lietuvos savivaldybių asociacija irgi mėgina rasti kuo geresnį sprendimą, kad nereikėtų kiekvienam tarybos nariui atsidarinėti specialios banko sąskaitos, į kurią patenka savivaldybės skiriamos išmokos. Kad nereikėtų rinkti čekių, kvitų, PVM sąskaitų-faktūrų ir rengti ataskaitų savivaldybės administracijos apskaitos skyriui. Bet kol įstatymas to reikalauja, jam teks paklusti. O miesto tarybos Etikos komisija kontroliuos, ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.

"Mes dirbame, turime su tarybos veikla susijusių išlaidų, bet jeigu benzinas oficialiai laikomas kanceliarine preke, tai šio klausimo sprendimas atrodo yra panašus į žaidimą", - sakė tarybos narė (Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovė) Jūratė Matekonienė. Ji sakė mačiusi kai kurių Seimo narių ataskaitas, kuriose už 600 litų nupirktos gėlės pavadintos kanceliarinėmis prekėmis, lygiai kaip ir kitas pirkinys - keletą šimtų litų kainavusios knygos.

Jos kolega socialdemokratas Gintautas Labanauskas kalbėjo dar griežčiau: tai Seimas apgaudinėja žmones, kai dalį atlyginimo atsiima per lėšas už kanceliarines prekes, kai realiai jos tampa neapmokestinamu priedu prie algos. Ir mus velia į tokias nesąmones", - sakė tarybos narys.

"Mes čia eikvojame tai, kas brangiausia, - žinias, laiką, kompetenciją. Darbai turi būti efektingi ir teisingai apmokami. O kaip dabar sugalvota: kažkas rinks čekius, kiti juos tikrins, skaičiuos sumas, analizuos ataskaitas. Vadinasi, papildomo darbo bus administracijai, už jį reikės apmokėti. Tai kur čia efektingumas?" - abejonėmis su kolegomis politikais posėdyje dalijosi konservatorius Jonas Koryzna.

Pasak Savivaldybės kontrolieriaus Gedimino Raudonio, "nėra vieningos visoms savivaldybėms metodikos, kaip turi būti kontroliuojamas politikų veiklai skiriamų lėšų panaudojimas. Yra tik sprendimai, ką privalu atlikti, bet kaip tai daryti, - nėra", - sakė kontrolierius.

Kauno miesto taryba įpareigojo konservatorės Rimutės Prievelienės vadovaujamą Reglamento komisiją kreiptis tarybos vardu į Seimą bei inicijuoti įstatymo pakeitimą. Tiksliau, - panaikinti kanceliarines išmokas bei įvesti algą už darbą savivaldybėje.