Planuojama, kad CK įsigalios liepos 1 dieną, jei iki to laiko Seimas suspės priimti dar keletą įstatymų, kurie yra būtini tam, kad kodeksas įsigaliotų.

Kaip pranešė Teisingumo ministerija, posėdžio metu komiteto nariai paragino valstybės institucijas siekti tinkamai pasiruošti CK įsigaliojimui ir įgyvendinimui, o Teisingumo ministerija - nuolat stebėti įgyvendinimo procesą ir koordinuoti problemų sprendimą.

Teisingumo ministras Gintautas Bartkus posėdyje teigė, kad atidėjus Civilinio kodekso įsigaliojimo terminą ar keičiant atskiras normas, iš esmės susilpnėtų Lietuvos derybinės pozicijos, siekiant narystės Europos Sąjungoje.

Ministro teigimu, valstybės institucijų veikla suplanuota atsižvelgiant į funkcijų pasikeitimus, finansavimas paskirstytas pagal CK nustatytas funkcijas, tuo tarpu įsigaliojimo termino nukėlimas priverstų keisti numatytus pertvarkymus, ir tai sukeltų sumaištį.

G.Bartkus posėdžio dalyvius informavo, kad visi Civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plane numatyti reikalingi teisės aktai yra patvirtinti arba rengiami, o visi teisės aktai paruošti ir priimti pagal planą arba rengiami pagal CK dalių institutų terminus, tad vėlesnis įsigaliojimo terminas reiškia vėlesnę teisės akto paruošimo datą.

Posėdžio dalyviai sutarė, kad šiuo metu svarbiausia sudaryti sąlygas CK įsigalioti laiku, vykdyti CK įgyvendinimo priemonių plane numatytus veiksmus, kaupti ir apibendrinti informaciją apie CK įgyvendinimą ir teikti pasiūlymus dėl kompleksinių problemų sprendimo.