“Tai pati niekšingiausia knyga, išleista per 14 nepriklausomybės metų, - apie V.Petkevičiaus knygą “Durnių laivas” sako rašytojas Kazys Saja. - Iš jos sužinojau, kad buvau sifilitikas, kad mėginau žudytis, kad buvau KGB agentas. Pasijutau įmurdytas į purvą”.

Rašytojai Algimantas Baltakis, Alfonsas Maldonis ir Justinas Marcinkevičius viešai pareiškė apie tikrovės neatitinkančius faktus, susietus su jų vardais.

“Pats baisiausias šmeižtas - tai mirusio žmogaus šmeižtas”, - kalba Vytautas Landsbergis, pasipiktinęs dėl velionio tėvo atminimo juodinimo.

Pavadino purvo lavina

Jau išleistas ketvirtasis Vytauto Petkevičiaus publicistinės šaržų knygos “Durnių laivas” tiražas, tačiau paklausa tebeviršija pasiūlą - knyga, kurią daugelis įvardija skandalingiausiu pastarųjų metų leidiniu, graibstyte graibstoma.

Atsiliepimai apie “Durnių laivą” anaiptol nevienareikšmiai. Provincijos skaitytojai per susitikimus su knygoje paminėtais rašytojais nustebę klausinėja, ar V.Petkevičiaus paskelbti faktai gali būti tiesa, o knygos herojai - V.Petkevičiaus kolegos rašytojai, visuomenės veikėjai, buvę sąjūdininkai, žinomi politikai - “Durnių laivą” atvirai vadina gebelsišku melu ir purvo lavina.

Seimo narys Vytautas Landsbergis, pasitaręs su broliu Gabrielium, dėl velionio tėvo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio šmeižto nutarė kreiptis į Generalinę prokuratūrą, prašydamas iškelti baudžiamąją bylą. Generalinė prokuratūra jau pradėjo tyrimą.

Kazys Saja pareiškė išeisiąs iš Rašytojų sąjungos, jei iš jos nebus pašalintas “Durnių laivo” autorius V.Petkevičius.

Apšmeižti gyvi ir mirusieji

“Vienoje sąjungoje su Petkevičium aš tikrai nebūsiu”, - užtikrino “Kauno dieną” rašytojas, publicistas, dramaturgas K.Saja.

Beveik 50 metų priklausąs Lietuvos rašytojų sąjungai, jis sakosi daugiau nebeįsivaizduojąs savo narystės organizacijoje kartu su “Durnių laivą” parašiusiu žmogumi.

“Tai knyga, kurioje apšmeižti ne tik gyvieji, bet ir mirusieji, apšmeižti žuvusieji per Sausio 13-osios įvykius, - kalba K.Saja. - Petkevičiaus knygoje - viena bjaurastis, kuria supurvinta kelios dešimtys žmonių”.

“Vytautas Petkevičius buvo vienas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigėjų. Dabar savo knygoje jis įrodinėja, kad vos ne visi Sąjūdžio vadovai buvo KGB statytiniai. Petkevičius tyčiojasi iš Romualdo Ozolo, purvais drabsto Algimantą Čekuolį, Romą Gudaitį, Virgilijų Čepaitį, daugelį kitų, tarp kurių buvo, kartu dirbo, stovėdavo per mitingus”, - kalba K.Saja.

Kliuvo ir poetui

“Aš nesu tarp labiausiai apdrabstytųjų toje knygoje, - sako poetas Sigitas Geda, - bet, aišku, kliuvo ir man. Apie mane Petkevičius kažin ko nesugebėjo iškapstyti, bet daugybė žmonių tiesiog iššūdinti, atsiprašau už išsireiškimą”.

“Savo knygoje Petkevičius mane pavadino alkoholiku. Na, menininkui tai nėra didelis įžeidimas. O kad aš iš kažkur buvau išmestas, kad nusipirkau bajorystės dokumentus... Kaip tai pavadinti? Haliucinacijų ir kliedesių metodu?” - kalba S.Geda.

“Ne, po teismus su juo aš tikrai nesitąsysiu, - sako poetas. - Pažiūriu per televiziją į Petkevičių, kai jis dabar skelbiasi Vinco Kudirkos pasekėju... Senas, išpurtęs KGB-istas. Jei mes, apie 30 apšmeižtų žmonių, paduotume jį į teismą, tai jis neišlaikytų. Numirtų. Nors padorioje šalyje Petkevičius iš teismų, aišku, neišsikapstytų”.

S.Gedos įsitikinimu, principingumą dabar turėtų parodyti Lietuvos rašytojų sąjunga. “Kam sąjungoje tokį šmeižiką laikyti? Šalinti jį reikia, ir kuo greičiau”, - įsitikinęs S.Geda.

Nenori būti vienoje organizacijoje

Kazys Saja įteikė LRS sąjungos pirmininkui Jonui Liniauskui prašymą. “Jame parašiau: jeigu Rašytojų sąjunga toleruoja tokį autorių ir tokią “kūrybą”, aš negaliu toleruoti tokios Rašytojų sąjungos”, - sako K.Saja. Jo manymu, LRS privalėtų parodyti principingumą ir pašalinti iš savo gretų “Durnių laivo” autorių V.Petkevičių.

“Mano galva, Rašytojų sąjunga turi padėti savo nariams, kurie yra mušami - tegu ne kumščiais, o žodžiais, - kalba K.Saja. - Kaip vienoje organizacijoje gali būti šmeižikas ir jo aukos?”

Paklaustas, ar dėl garbės ir orumo įžeidimo neketina kreiptis į teismą, K.Saja atsakė: “Po Kalėdų aš patyriau mikroinsultą. Tąsytis po teismus, ieškoti advokato aš neturiu nei fizinių, nei moralinių jėgų. Kaip turėčiau teisme įrodinėti, kad nesu sifilitikas? Net Vytautas Landsbergis teisme gins ne savo, o mirusio tėvo įžeistą garbę”.

Kreipėsi į prokurorus

“Taip, kartu su broliu kreipėmės į Lietuvos generalinę prokuratūrą, kad būtų iškelta baudžiamoji byla dėl mūsų tėvo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio šmeižto Vytauto Petkevičiaus knygoje “Durnių laivas”, - patvirtino Seimo narys profesorius Vytautas Landsbergis. - Kiek žinau, Prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą”.

“Tai nelaimingo, galbūt ligoto žmogaus parašyta knyga, kurios svarbiausias tikslas - išlieti tulžį”, - vertina V.Landsbergis V.Petkevičiaus “Durnių laivą”.

“Galima įžiūrėti ir dar vieną tikslą - sumenkinti, suniekinti Sąjūdį. Nes jis yra šviesus mūsų dabartinės būties atramos taškas, - svarsto V.Landsbergis. - Toje knygoje pilna kliedesių, su purvu sumaišyta daugelis žmonių. Gyvieji gali pažiūrėti į tai pro pirštus, nekreipti dėmesio kaip į psichiškai nesveiko žmogaus haliucinacijas. Tačiau kai kalbama apie mirusiuosius, tylėti negalima. Todėl mes nutarėme dėl velionio tėvo šmeižto kreiptis į prokuratūrą”.

Paklaustas, ar nežada bandyti apginti teisme ir savo orumą, V.Landsbergis atsakė: “Pažiūrėsime”. “Durnių laive”, be kitų epizodų, V.Petkevičius aprašė, kaip V.Landsbergis kelionės į Indiją metu vogdavo iš viešbučio muilo gabalėlius, prašinėdavo jų iš bendrakeleivių ir keisdavo muilą į mumijo.

LRS rengiasi sankcijoms

Kol Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą dėl a.a. Vytauto Landsbergio-Žemkalnio šmeižto V.Petkevičiaus knygoje, Lietuvos rašytojų sąjungos Etikos komisija, kuriai vadovauja Jonas Mikelinskas, rengia medžiagą šio mėnesio pabaigoje vyksiančiam LRS valdybos posėdžiui.

“Septyniolika valdybos narių spręs, kokia turėtų būti Vytauto Petkevičiaus ir jo knygos istorijos baigtis”, - sakė “Kauno dienai” LRS pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė-Augustinienė. Ji neslėpė, kad Rašytojų sąjungoje šiuo metu - daugybė žodinių ir raštiškų skundų dėl V.Petkevičiaus “Durnių laivo”.

“Mes kalbėsimės apie tai, ar galime turėti sąjungoje tokį narį kaip V.Petkevičius. Kai kurie žmonės nebenori būti vienoje organizacijoje su juo. Svarstysime, ar teikti Vytauto Petkevičiaus narystės klausimą LRS suvažiavimui”, - kalbėjo B.Jonuškaitė-Augustinienė.

Ramus ir nieko nebijo

Tuo tarpu pats Vytautas Petkevičius tvirtina, jog viskas, ką jis parašė “Durnių laive”, yra tiesa. Jis prisipažįsta kai kur kiek sutirštinęs spalvas, tačiau, anot V.Petkevičiaus, “kūryba yra kūryba”.

“Pavaizdavau, ką pats mačiau ir ką matė daugelis, - kalba “Durnių laivo” autorius. - Nesijaučiu nusidėjęs”.

“Pavyzdžiui, Ozolas apkaltino, kad sergu smegenų ciroze. Skambinau profesoriui Donatui Vasiliauskui, klausiau, ar tokia liga yra, sako - ne”, - aiškino V.Petkevičius “Kauno dienai”. “Durnių laivo” autoriaus manymu, tiems, kurie jaučiasi apšmeižti, metodas įrodyti savo tiesą paprastas: “Jei tas Petkevičius toks blogas, nesate kvaili, parašykite knygą ir išdėkite jį į šuns dienas”.

“Knygoje parašiau tai, apie ką bene dvylika metų kalba ir pozicija, ir opozicija. Jei mano tiesa šokiravo šventuolius, tegu įtikina, kad buvo ne taip”, - sako V.Petkevičius, viešai kaltinamas melaginga Sausio 13-osios įvykių interpretacija.

“Papūs į uodegą man, norėdami pripaišyti šmeižtą, - atrėžia V.Petkevičius, paklaustas, kaip vertina Generalinės prokuratūros pradėtą tyrimą dėl V.Landsbergio-Žemkalnio šmeižto. - Aš naudojausi jau paviešintais faktais”.