1991-ųjų sausio 13-osios naktį žuvusių ir vėliau nuo sužalojimų mirusių Laisvės gynėjų atminimas pirmadienį pagerbtas Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, Televizijos bokšto papėdėje Karoliniškėse, ties Lietuvos radijo ir televizijos pastato kryžių kalneliu, Vienybės aikštėje Kaune, kitų šalies miestų aikštėse, kur 1991-ųjų sausio dienomis ir naktimis Nepriklausomybės sargyboje budėjo žmonės.

Čia, kaip ir kasmet, liepsnojo atminimo laužai, ant sniego degė šimtai žvakių liepsnelių, buvo tariami didžiausios pagarbos žodžiai paaukojusiems gyvybę už Lietuvos laisvę. Per Sausio 13-osios įvykius žuvo 14, buvo sužeista daugiau kaip 700 laisvės gynėjų.

Seimo rūmuose surengta skulptorės, profesorės Dalios Matulaitės sunkiomis Lietuvai dienomis sukurtų piešinių paroda "Laisvės nuojauta. 1991" bei skulptūrų nuotraukų ir projektų ekspozicija.

Vakare sostinės Šv. Jonų bažnyčioje surengtas koncertas "In memoriam". Lietuvos kamerinis orkestras, choras "Vilnius", vargonininkas Leopoldas Digrys, dainininkai Asta Krikščiūnaitė, Aistė Širvinskaitė, Ligita Račkauskaitė, Kęstutis Alčiauskis ir Vladas Bagdonas atliko Tomazo Albinonio Adagio vargonams, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius chorui, 1991 m. sausio 13-osios įvykiams Vilniuje skirtas Alfredo Šnitkės (Alfred Schnittke) "Sutartines" styginių orkestrui, taip pat Georgo Frydricho Hendelio (Georg Friedrich Haendel) psalmes solistams, chorui ir orkestrui.

Antradienį, Sausio 13-ąją, Seime vyks iškilmingas Seimo posėdis, sostinės Nepriklausomybės aikštėje bus pakeliama Valstybės vėliava. Sausio 13-osios aukų atminimas bus pagerbiamas prie jų kapų Antakalnio kapinėse. Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai atiduos pagarbą Laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio kapinėse.

Prezidentūroje vyks Sausio 13-osios atminimo medalių įteikimo ceremonija. Pavakare Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus.