Specialiu įstatymu jau yra įteisintos nemažos rentos Kovo 11-osios Akto signatarams. Dabar pagal skubos tvarka Vyriausybės teikiamą projektą numatyta, kad pirmojo laipsnio valstybinės pensijos bus mokamas pirmosios Vyriausybės nariams, kuriems sueina pensinis amžius arba jie tampa pirmos ar antros grupės invalidais. Šiuo metu tokia pensija siekia 552 litus.

Pirmajai po nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybei vadovavo Kazimiera Prunskienė, jos pavaduotojai buvo Algirdas Brazauskas bei Romualdas Ozolas. Iš viso Vyriausybėje buvo 17 ministrų.

Vaidotas Antanaitis vadovavo Miškų ūkio ministerijai, Leonas Ašmantas - Energetikos ir kuro, Kostas Birulis - Ryšių, Jonas Biržiškis -Susisiekimo, Algis Dobrovolskas - Socialinės apsaugos, Rimvydas Jasinavičius - Pramonės, Vytautas Petras Knašys - Žemės ūkio, Romualdas Kozyrovičius - Materialinių išteklių, Darius Kuolys - Kultūros, Pranas Kūris - Teisingumo, Marijonas Misiukonis - Vidaus reikalų, Algimantas Nasvytis - Statybos ir urbanistikos, Algis Navickas - Ekonomikos, Juozas Olekas - Sveikatos, Algirdas Saudargas - Užsienio reikalų, Romualdas Sikorskis - Finansų, Albertas Sinevičius - Prekybos.

Aiškinamajame rašte teigiama, jog šio Ministrų kabineto nariams garantavus pirmojo laipsnio valstybines pensijas, butų "įvertinti pirmosios Vyriausybės nuopelnai atkuriant nepriklausomą Lietuvos Respubliką".

Paprašyta detaliau išdėstyti šios iniciatyvos motyvus projektą teikiančios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorė Audronė Morkūnienė teigė negalinti daugiau nieko pasakyti.

"To ne manęs reikia klausti. Taip buvo apsispręsta politiškai", - sakė ministerijos sekretorė.

Be to, A.Morkūnienė teigė, kad į šią pensiją pretenduosiančių žmonių yra nedaug. Ši iniciatyva, anot jos, iš esmės yra tik techninio pobūdžio - mat daugelis šios Vyriausybės narių ir taip gauna pensijas už nuopelnus valstybei.

Politikai, kurie karštai priešinosi specialių signatarų rentų įstatymui, yra nusiteikę taip pat sutikti ir šias iš Vyriausybės į Seimą atkeliaujančias pataisas.

Seimo Liberalcentristų frakcijos narys Artūras Melianas teigė prieštarausiąs joms, nepaisydamas to, kad šįkart kalbama apie gerokai mažesnes sumas.

"Žinoma, prieštarausiu. Vienareikšmiškai. Mano nuostata kaip ir anksčiau lieka ta pati - jei yra žmogaus nuopelnai valstybei, jie turi būti įvertinti ordinais, apdovanojimais ar kitokiais pagarbos ženklais. Bet kuo dėta pensijų sistema?" - stebėjosi parlamentaras.

A.Melianas teigė, kad rimtų įtarimų jam kelia ir kitas pataisų komplekto punktas - siūloma išbraukti iki šiol galiojantį draudimą į signatarų rentą pretenduoti asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų.

Pataisų autoriai aiškinamajame rašte teigia, kad sąvoka "draudžiamosios pajamos" nebėra adekvati norint apibūdinti dirbančiuosius asmenis. Teigiama, kad tokiu būdu siekiama išvengti nepagrįsto specialiųjų išmokų mokėjimo, tačiau Seimo narys tvirtina, kad tai paprastas gudravimas.

Pasak A.Meliano, greičiausiai yra priešingai - siekiama, kad į rentą galėtų pretenduoti ne tik bedarbiai ar sunkiai gyvenantys, bet ir geresnės materialinės padėties signatarai.

Beje, tarp teikiamų valstybinių pensijų įstatymo pataisų yra ir pora tokių, kurios tiesiogiai liečia pensijų mokėjimo tvarką buvusiems valstybės vadovams.

Vietoje formuluotės, kad speciali pensija mokama iš valstybės tarnybos išėjusiam prezidentui, įvesta formuluotė, jog ją gali gauti tik kadenciją baigęs prezidentas. Be to, išbraukta nuostata, numatanti prezidento pensijos mokėjimą buvusiam Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui.

A.Morkūnienė teigė, kad šie pataisymai - tik techninio pobūdžio. Prieš kelis mėnesius Seime buvo pataisytas Prezidento įstatymas, kuriame padarytas analogiškas pakeitimas dėl prezidento pensijos, o V.Landsbergio pensija išbraukta laikantis maždaug prieš porą metų priimto Konstitucinio Teismo nutarimo.