Jis sveikinosi su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi, jo žmona Alma, buvusiu Seimo nariu, iš JAV atvykusiu Kazimieru Bobeliu, jo žmona Dalia, A.Brazausko broliu Gerardu, velionio žmona, dukterimis, jų vyrais, anūkais, gausiu būriu bendražygių.

R.Doveika kartu su neseniai paskirtu kariuomenės ordinaru monsinjoru Gintaru Grušu laikė ir mišias.

Sakydamas pamokslą R.Doveika pažymėjo, kad A.Brazauskas buvo visos tautos, visų Lietuvoje gyvenančių žmonių prezidentas. Todėl jį galima laikyti santarvės prezidentu.

Mišių metu skambant vargonams giedojo ilgamečiai A.Brazausko bičiuliai - garsūs Lietuvos solistai Virgilijus Noreika, Eduardas Kaniava, taip pat artimai su velioniu prezidentu bendravusio operos dainininko Vladimiro Prudnikovo duktė Ieva Prudnikovaitė.

Po mišių Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje visus susirinkusiuosius Kristina Brazauskienė pakvietė susėsti prie gedulingos vakarienės stalo jai priklausančiame Vilniaus viešbutyje "Crowne Plaza".

Prieš mišias Seime buvo susirinkusi speciali komisija A.Brazausko atminimui įamžinti. Pasak jos vadovo Česlovo Juršėno, buvo aptarta keliasdešimt įvairių pasiūlymų, tačiau dar nieko nenuspręsta.

"Visus sprendimus priimsime sutartinai, nes laikomės principo, kad jie turėtų visus suvienyti. Juk santarvės visais savo darbais siekė ir A.Brazauskas", - sakė Č.Juršėnas.

Siūlymus Seimui komisija turėtų pateikti iki rugpjūčio 15-osios.

A.Brazausko duktė Audronė Usonienė, kuri paveldėjo sodybą Švenčionių rajone su tūkstančiu ąžuolų, praėjusiais metais pasodintų Lietuvos valstybės tūkstantmečio proga, pageidautų, kad prie jų priežiūros prisidėtų ir valstybė.

Č.Juršėnas neatmetė galimybės, jog toks pasiūlymas gali būti įgyvendintas. Tačiau šis politikas neabejojo, kad taps tradicija per A.Brazausko gimtadienį organizuoti tarptautinius renginius, į kuriuos būtų kviečiami žinomi pasaulio politikai bei visuomenės veikėjai.

Ketinama atgaivinti ir A.Brazausko fondą, kuris, be kitų darbų, skirtų stipendiją geriausiems Lietuvos studentams.