U.Paetas pažymėjo, kad Estija prisimena JAV parodytą principingumą ir Estijai suteiktą pagalbą atkuriant šalies nepriklausomybę.

Ministras paaiškino, kad "nepripažinimo politika", kurios JAV laikėsi dešimtmečius, teikė Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonėms vilties ir tikėjimo, kad nepriklausomybė bus atkurta.

U.Paetas taip pat nurodė, kad "Estija Jungtinėse Valstijose buvo atstovaujama kaip valstybė per visą (sovietinės) okupacijos laikotarpį".

1940 metų liepos 23 dieną tuo metu JAV valstybės sekretoriaus pareigas einantis Sumneris Wellesas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos smerkia Sovietų Sąjungą už tai, kad ji okupavo Estiją, Latviją ir Lietuvą ir surengė suklastotus parlamento rinkimus, kurie "įteisino" šių šalių "įstojimą" į Sovietų Sąjungą.

Šis S.Welleso pareiškimas vėliau buvo pavadintas Welleso deklaracija ir buvo svarbus pirminis JAV politikos Sovietų Sąjungos atžvilgiu elementas.