Liberalų ir socialliberalų pozicijos išsiskyrė svarstant tvarką, kaip aukštosios mokyklos perves ir vėliau naudosis uždirbtus pinigus.

"Negaliu taip tvirtinti, bet man atrodo, kad šį reikalą imama politizuoti", - pareiškė švietimo ir mokslo ministras socialliberalas Algirdas Monkevičius. Jis siūlė, kad Vyriausybė, prieš pasirašydama nutarimą, patvirtintų pinigų pervedimo ir naudojimo tvarką.

"Per dvidešimt metų dar nemačiau tokio įvykio, kad priimant Vyriausybės nutarimą kabineto narys keltų kokias nors išankstines sąlygas. Tai yra negražu", - prieštaravo laikinai ministro pirmininko pareigas einantis finansų ministras liberalas Jonas Lionginas.