Parlamentarui užkliuvo, kad kai kurios viešosios visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės, nustatančios partijų reitingus ir skelbiančios, kiek kuri politinė jėga gali tikėtis balsų, per apklausas ignoruoja vyresnio amžiaus žmones. Esą paprastai per tokius tyrimus lieka neišklausyta vyresnių nei 74 metų asmenų nuomonė. Ar iš tiesų nubrėžiant būtent tokią amžiaus ribą gali būti pažeidžiamas įstatymas?

Atsakydama į paklausimą lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė atkreipė dėmesį, kad viešųjų apklausų organizavimo procedūros nepriskiriamos Lygių galimybių įstatymo taikymo sričiai.

Tačiau A.Burneikienė sutiko, kad būtina siekti, jog visuomenės nuomonės apklausų rezultatai atspindėtų įvairių socialinių ir amžiaus grupių nuomonę, o respondentų amžiui nebūtų taikoma nepagrįstų apribojimų.

"Tikėtina, kad apklausų rezultatai daro įtaką tam tikriems viešojo gyvenimo procesams", - pabrėžė kontrolierė. Ji kreipėsi į kelias tyrimus atliekančias bendroves ir pasiūlė per apklausas be pagrindo neriboti apklausiamųjų amžiaus.