Pasak jo, "visi komisijos sprendimai bus priimami tik posėdyje dalyvaujančių narių balsais. Posėdyje turės dalyvauti daugiau kaip pusė visų komisijos narių, o sprendimams priimti užteks paprastos dalyvaujančių daugumos".

J.Sabatauskas pažymėjo, jog "nepaisant, kiek būtų prezidentui atstovaujančių advokatų, laikysime, kad dalyvauja vienas advokatas".

"Mes juos laikome kaip vieną vienetą", - sakė jis.

Prezidentui Seimo komisijoje atstovauja advokatų kontoros "Baublys ir partneriai" trys advokatai bei papildomai pasamdyti žinomi baudžiamųjų bylų advokatai Kęstutis Stungys, Vytautas Sviderskis ir Rimas Andrikis.

Anot J.Sabatausko, prezidentui atstovaujantys advokatai apkaltos komisijos posėdyje antradienį prašė dešimties dienų pertraukos susipažinti su dokumentais, tačiau prašymas atmestas, įvertinus jį kaip bandymą užtęsti procesą.

Vertindamas prezidento R.Pakso galimybes pačiam dalyvauti apkaltos komisijos darbe, J.Sabatauskas pažymėjo, jog "prezidentas turi teisę dalyvauti visuose komisijos posėdžiuose, tačiau to neprivalo daryti. Prezidento paaiškinimai privalės būti išklausomi posėdyje tik tuomet, kai bus reikalingi jo paties parodymai".

"Jei prezidentas nori, kad realiai būtų išsiaiškinta tiesa, ir visi neaiškumai būtų atmesti, jis neapsiribos tik raštiškais paaiškinimais,", - sakė jis.

Apkaltos komisija iki kitų metų vasario 13 dienos turi pateikti Seimui išvadą, ar kaltinimai prezidentui yra pagrįsti.

Parlamentinei tyrimo komisijai nustačius, jog kaltinimai prezidentui dėl Konstitucijos ir priesaikos pažeidimo yra pagrįsti, Seimas turės balsuoti dėl jo nušalinimo.

Kaltinimai remiasi Seimo patvirtintomis kitos parlamentinės komisijos išvadomis, jog prezidentas dėl savo ryšių "buvo ir yra pažeidžiamas" ir tai sudaro grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

R.Paksas prezidento pareigas eina nuo šių metų vasario. Prezidentūros skandalas, paviešinus Valstybės saugumo departamento surinktą medžiagą, kilo spalio pabaigoje.