Pirmadienį posėdžiavę etikos sergėtojai nutarė informuoti Seimą apie visus šio parlamentaro prasižengimus, taip pat ir apie anksčiau garsiai nuskambėjusį tariamą bandymą jį nunuodyti Seimo restorane.

"Seimas turėtų apsispręsti, ką daryti šiuo Seimo nariu", - sakė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas.

Pasak jo, komisijai pavyko išsiaiškinti, kad Seime išplatintas "elito" tualetinis popierius buvo pagamintas V. Šustausko užsakymu. Pristatydamas komisijos nariams šią "dovanėlę" kaip daiktinį įrodymą, A. Salamakinas sakė manąs, kad tai yra pasityčiojimas iš Seimo narių.

Posėdyje nedalyvavęs V. Šustauskas savo kreipimesi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją yra atsiribojęs nuo tualetinio popieriaus dalinimo ir pavadinęs tai provokacija. "Šie V. Šustausko teiginiai yra netiesa", - sakė A. Salamakinas, pasiūlęs pasiklausyti telefoninio pokalbio įrašo, kuriame sakoma, kad šis tualetinis popierius yra pagamintas V. Šustausko užsakymu.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto sekretorė Kristina Bakanauskaitė, išdalijusi į Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui narių, kitų Prezidento apkaltą remiančių parlamentarų, taip pat Seimo vadovybės ir frakcijų pašto dėžutes tualetinio popieriaus ritinėlius, sakė, kad V. Šustauskas griežtai pareikalavo atlikti šį darbą ir net panaudojo psichologinį smurtą.

Ginanti savo pavaldinę Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė pažymėjo, kad jai "kelia abejonių V. Šustausko psichinė sveikata, nes normalus žmogus šitaip elgtis negali". "Jis naudoja psichologinį smurtą, mes turime saugoti savo darbuotoją, kad jis jos neterorizuotų, - sakė Seimo Sveikatos reikalų komiteto vadovė.

Pasak jos, Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys V. Šustauskas, pasinaudodamas savo Seimo nario statusu, yra apšmeižęs K. Bakanauskaitę. D. Mikutienė žadėjo padėti savo darbuotojai, kurią apibūdino kaip darbščią ir paslaugią, dėl garbės ir orumo įžeidimo kreiptis į teismą.

Praėjusią savaitę Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama išnagrinėti šio komiteto nario V. Šustausko elgesį, kai jis nurodė komiteto sekretorei atlikti pavedimą, tiesiogiai nesusijusį su jos pareigomis - išplatinti tariamą "kalėdinę dovaną".

Gruodžio 17 d. Lietuvos Prezidentui Rolandui Paksui inicijuojamą apkaltą remiančių Seimo frakcijų dėžutėse šalia įvairių dokumentų buvo aptikta netradicinė, su tam tikru politiniu atspalviu dovanėlė - "Elito ypatingasis" tualetinis popierius.

Tai buvo "specialus leidinys - imkite mane ir skaitykite", išleistas 141 egzemplioriaus tiražu. Popieriaus viršelyje - baltos žąsys ant sniego. Fone - grėsmes nacionaliniam saugumui tyrusios Seimo nario Aloyzo Sakalo vadovaujamos komisijos išvadų pirmojo lapo pradžia, šios komisijos kontaktiniai adresai, telefonai.