Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama išnagrinėti šio komiteto nario V. Šustausko elgesį, kai jis nurodė komiteto sekretorei atlikti pavedimą, tiesiogiai nesusijusį su darbo pareigomis - išplatinant tariamą "kalėdinę dovaną".

Seimo narys V. Šustauskas Eltai sakė svarstąs galimybę kreiptis dėl šio incidento į prokuratūrą, prašant ištirti šio tualetinio popieriaus atsiradimo aplinkybes. Parlamentaras teigė, kad praėjusią savaitę atvykęs iš Kauno ant stalo radęs kažkokį suvyniotą popierių, tačiau jo turiniu nesidomėjo ir liepė kuo greičiau jį išnešti.

Seimo ryšių su visuomenė skyriaus teigimu, Seimo Sveikatos reikalų komiteto sekretorė Kristina Bakanauskaitė parlamento rūmuose išdalijo į Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui narių, kitų Prezidento apkaltą remiančių parlamentarų, taip pat Seimo vadovybės ir frakcijų pašto dėžutes tualetinio popieriaus ritinėlius. Neatsisakiusi atlikti su jos pareigomis nesusijusio darbo, po to sekretorė informavo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkę ir paprašė įvertinti parlamentaro elgesį, nes esą prieš ją buvęs panaudotas "psichologinis smurtas".

Pasiaiškinime Seimo kancleriui Seimo kanceliarijos darbuotoja teigia "labai nenorėjusi to daryti, bet nenorėjusi atsakyti Seimo nariui", pavedimą įvardydama kaip prašymą.

Trečiadienio rytą Lietuvos Prezidentui Rolandui Paksui inicijuojamą apkaltą remiančių Seimo frakcijų dėžutėse šalia įvairių dokumentų buvo aptikta netradicinė, su tam tikru politiniu atspalviu dovanėlė - "Elito ypatingasis" tualetinis popierius.

Tai, pasirodo, "specialus leidinys - imkite mane ir skaitykite", išleistas 141 egzemplioriaus tiražu. Popieriaus viršelyje - baltos žąsys ant sniego. Fone - grėsmes nacionaliniam saugumui tyrusios Seimo nario Aloyzo Sakalo vadovaujamos komisijos išvadų pirmojo lapo pradžia, šios komisijos kontaktiniai adresai, telefonai.

Seimo Naujosios sąjungos frakcijos seniūnas Alvydas Ramanauskas, gavęs neįprastą dovanėlę, sakė svarstąs, ar panaudoti popierių pagal paskirtį, ar nusiųsti tam, kam labiausiai šiuo metu jo reikia. Socialdemokratų koalicinės frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė Eltai sakė, kad visi frakcijos nariai nutarė "elitinį" popierių panaudoti pagal paskirtį. Seimo Liberaldemokratų frakcijos seniūnas Henrikas Žukauskas tvirtino "Elito ypatingojo" negavęs ir naudosiąsis paprastu, kaip ir visa tauta.