Tai teisėjų kolegija paskelbė po penktadienį surengto jau antrojo parengiamojo posėdžio.

Teisiamajame posėdyje D. Japertas bandys įrodyti, kad šių metų liepos 22 dienos Prezidento Rolando Pakso dekretu iš pareigų jis atleistas nepagrįstai. Tuo pačiu dekretu už teisėjo vardą pažeminusį poelgį - kišimąsi į kontrabandininkų nusikaltimų tyrimą - iš pareigų buvo atleistas ir Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininkas Arvydas Gudas bei buvusi Biržų apylinkės teismo pirmininkė Palmira Linkevičienė.

Ankstesniame parengiamajame posėdyje D. Japertas aiškino buvęs atleistas neteisėtai todėl, kad Prezidentas negali spręsti teisėjų drausminės atsakomybės klausimų: tai pirmiausia turėjusi padaryti Teisėjų etikos komisija, po to - Teisėjų garbės teismas. Neginčydamas, kad pažemino teisėjo vardą, D. Japertas mano nepažeminęs jo taip smarkiai, kad būtų atleistas iš pareigų Prezidento dekretu.

Antrajame parengiamajame posėdyje D. Japertas nedalyvavo. Jo interesams atstovavo vilnietis advokatas Artūras Šukevičius.

Pertraukos metu A. Šukevičius pagarbiai kalbėjo apie D. Japertą, svarstydamas, ar kvalifikuotą teisėją su 15 metų darbo patirtimi vertėjo bausti taip griežtai. Advokato žodžiais, aukštesnės instancijos teismai palikdavo galioti daugiau kaip 90 proc. D. Japerto surašytų sprendimų. "Tai labai aukštas bylų nagrinėjimo kokybės rodiklis", - sakė A. Šukevičius.

Advokatas prašė stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis ištirtų Prezidento dekreto teisėtumą. A. Šukevičiaus teigimu, Prezidento dekretas pažeidė Konstitucijoje įtvirtintus piliečių lygybės prieš įstatymus bei nekaltumo prezumpcijos principus.

Tačiau teisėjų kolegija šį prašymą atmetė pabrėždama, kad jis nėra pagrįstas įtikinančiais argumentais.

Teismas patenkino Prezidento kanceliarijos Personalo skyriaus vyresniosios specialistės teisės klausimais Juditos Kaminskienės prašymą į posėdį pakviesti tris liudytojus: buvusią Biržų teismo vadovę P. Linkevičienę ir šio teismo teisėjas Nidą Solovjovienę bei Lediną Šimkūnienę.

Baudžiamosios bylos duomenimis, atleistieji teismų vadovai buvo korupciniais ryšiais susiję su garsia, Viliaus Karaliaus vadovaujama, kontrabandininkų grupuote. Manoma, kad kontrabandininkų prašymu teismų pirmininkai tardavosi su jiems pavaldžiais teisėjais, kad šie atmestų prokuratūros prašymus suimti įtariamus grupuotės narius.

Kaip įtariama, įtaką teisėjo A. Gudo sprendimams darė jo dukters Kristinos Gudaitės draugas V. Karalius, kuris laikomas didžiulio masto kontrabandos organizatoriumi. Šių metų spalio 16 dieną Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime įregistruota 40-mečio V. Karaliaus ir 24 metų K. Gudaitės santuoka.

Tyrimo duomenimis, praėjusių metų lapkričio 29 dieną pareigūnams V. Karalių sulaikius, A. Gudas iš karto ėmėsi aktyviai siekti savo dukters draugo išlaisvinimo. Jis telefonu skambino Panevėžio apylinkės teismo pirmininkui D. Japertui ir prašė išspręsti V. Karaliaus problemą. D. Japertas pažadėjo padėti per Biržų rajono apylinkės teismo pirmininkę P. Linkevičienę. Po to D. Japertas pašnekovui perdavė P. Linkevičienės žodžius, jog ji jaučianti, kad galas gali būti liūdnas, o už tai reikės "daug daug saldainiukų". Manoma, kad, kalbėdami apie saldainiukus, teisėjai turėjo galvoje kyšius.

Po tokių teismų vadovų pokalbių pernai gruodžio 1 dieną Biržų rajono apylinkės teismas nutarė neskirti V. Karaliui kardomojo suėmimo ir nedelsiant jį paleisti. Prokuratūrai teismo nutartį apskundus, D. Japertas telefonu pašnekovui žadėjo, jog ir dėl šios problemos "viskas suderinta". Šie pažadai išsipildė po kelių dienų. Pernai gruodžio 18-ąją Panevėžio apygardos teismo teisėjas Arnoldas Šukaitis nutarė atmesti prokurorų skundą ir sunkiu nusikaltimu įtariamam V. Karaliui neskirti suėmimo.

Kartu su kitais cigarečių kontrabandos gabenimo organizatoriais V. Karalius vėl buvo sulaikytas šių metų sausį.

V. Karalius anksčiau yra dirbęs kelių policijos inspektoriumi bei ekonominės policijos pareigūnu ir buvo išgarsėjęs pavydėtinais turtais. Dabar jis - vidaus reikalų sistemos pensininkas.