Pusryčiuose Prezidentūroje dalyvavo Vengrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Belgijos, Portugalijos, Vokietijos, Čekijos, Norvegijos ir Italijos delegacijų vadovai, Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis, Seimo narys, Lietuvos NATO PA delegacijos pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.

Kaip pranešė prezidento spaudos tarnyba, pokalbiuose su sesijos dalyviais V.Adamkus išreiškė viltį, kad sesijoje priimti sprendimai prisidės prie NATO plėtros. V.Adamkus pakartojo viltį, kad 2002-aisiais metais Prahoje vyksiančiame NATO vadovų susitikime Lietuva bus pakviesta tapti Aljanso nare.

Delegacijų vadovai dalinosi nuomonėmis apie Aljanso plėtros perspektyvas bei pabrėžė, kad dabartiniame etape Lietuva yra padariusi didelę pažangą, vykdydama narystės NATO įsipareigojimus.

Anot Prezidentūros pranešimo, daugelis kalbėjusių išskyrė Lietuvą kaip vieną iš geriausiai narystei pasiruošusių kandidačių. Trečiadienį prezidentas pusryčiaus su kitų šalių delegacijų vadovais ir NATO PA pirmininku Rafaeliu Estrella.

Antradienį NATO PA sesijoje posėdžiauja Politikos komitetas, kuriame pranešimus skaito Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir JAV ambasadorius Lenkijoje Christopheris Hillas, bei Civilinio saugumo komitetas, kurio vienas pranešėjų - vidaus reikalų ministras Vytautas Markevičius.

Ekonomikos ir saugumo bei Mokslo ir technologijos komitetai antradienį išvyko į Ignalinos AE, o Gynybos ir saugumo komitetas - į Regioninį oro erdvės stebėjimo centrą Karmėlavoje ir Kariuomenės mokomąjį pulką Rukloje.

Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio Vilniuje vykstančioje NATO PA sesijoje dalyvauja 19 NATO valstybių ir 16 valstybių-partnerių delegacijos. Į sesiją atsisakė atvykti Rusijos Dūmos delegacija nuogąstaudama, jog jos dalyvavimas gali būti suprastas kaip pritarimas NATO plėtrai.

NATO PA sesija ketina priimti pareiškimą dėl NATO plėtros, kuriame būtų pakartota parama Aljanso išsiplėtimui, neįvardijant galimų kandidačių.