Pirmadienį kalbėdamas NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) Gynybos ir saugumo komiteto posėdyje, J.Kronkaitis išsamiai pristatė dabartinę Lietuvos kariuomenės padėtį ir jos plėtros perspektyvas.

Brigados generolas pabrėžė, kad 1940 metais Lietuvos vadovybės politinės klaidos neleido nuo sovietinės okupacijos apsiginti ginklu, todėl Lietuva prarado beveik trečdalį savo gyventojų.

"Ši karti pamoka privertė mus priimti "visuotinės gynybos" koncepciją, kuri parengs mūsų visuomenę besąlygiškai ginti šalį, šiam tikslui mobilizuojant visus nacionalinius išteklius", - sakė J.Kronkaitis.

Anot jo, prieš dešimtmetį Lietuvos kariuomenė prasidėjo "nuo balto lapo, griuvėsių valymo", o dabar padarė didelę pažangą ir "pasiryžusi tapti pilnaverte NATO nare".

"Mūsų pajėgos gali lengvai integruotis į NATO karines struktūras. Mes rodome savo pasiryžimą NATO, siųsdami savo karius į taikos misijas Balkanuose, o mūsų lėktuvas yra NATO oro pajėgų dalis Neapolyje, Italijoje", - pabrėžė J.Kronkaitis.

NATO PA sesija yra didžiausias tarptautinis renginys Lietuvoje per pastaruosius dešimt metų.