Vyriausybės siūlomai kandidatūrai dar turi pritarti Seimas, į kurį turėtų kreiptis kandidatą siūlanti Vyriausybė.

Vieno iš Konstitucijos rengėjų, Nepriklausomybės akto signataro prof. dr. E. Jarašiūno kandidatūrą Vyriausybei rekomendavo Teisingumo ministerijos darbo grupė.

Viešoje atrankoje paraiškas iš viso pateikė 5 pretendentai, iš kurių 4 atitiko ESTT teisėjui keliamus formaliuosius reikalavimus. Viešai šie asmenys skelbiami abėcėlės tvarka, neišskiriant jų eiliškumo, - Gintautas Bartkus, Mažvydas Michalauskas ir Virgilijus Valančius.

Lietuva iki šių metų birželio turi pasiūlyti naują kandidatą, kuris pakeistų 6 metams į šias pareigas paskirtą, tačiau po 4 metų atsistatydinti nusprendusį Praną Kūrį. Naujasis ESTT teisėjas likusiai 2 metų kadencijai būtų skiriamas nuo šių metų spalio 7 d.

Organizuoti kandidatų atranką buvo pavesta teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus vadovaujamai darbo grupei, kurioje taip pat buvo užsienio reikalų ministras, ministro pirmininko kancleris, prezidentės, Seimo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovai.

Galutinį sprendimą, kurį kandidatą siūlyti į ESTT teisėjus, priims Vyriausybė, gavusi Prezidentės pritarimą ir pasikonsultavusi su Seimu.

DELFI primena, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis, ar prezidentės patarėja Solveiga Cirtautienė, dalyvavusi svarstant Egidijaus Jarašiūno kandidatūrą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), nesukėlė interesų konflikto. Toks sprendimas buvo priimtas ketvirtadienį vykusiame posėdyje.

Kaip skelbė DELFI, patarėja buvo deleguota į darbo grupę, kuriai teko atrinkti geriausią pretendentą į ESTT, ir dalyvavo jos posėdyje. Įvairių institucijų atstovai nusprendė, kad Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. E. Jarašiūnas labiausiai tinkamas tapti teisėju. Jo kandidatūrą jau palaimino Vyriausybė.

S. Cirtautienė dėsto žinomo teisininko, buvusio Konstitucinio Teismo teisėjo vadovaujame fakultete, Civilinės ir komercinės teisės katedroje. Ji teigė darbo grupės posėdyje informavusi, kad tiek su E. Jarašiūnu, tiek su dar vienu pretendentu turėjo ar tebeturi darbinių santykių.