Donoro širdį kūdikiui iš pajūrio į Vilnių atskraidino Karinių oro pajėgų sraigtasparnis "Mi-8". Donorų organų gabenimo operacijas krašto apsauga padeda vykdyti nuo 1996 metų. Prieš pora savaičių, rodydamas paramą donorystei, prezidentas Valdas Adamkus pasirašė sutikimą tapti organų ar audinių donoru.

Kortelę turinčiam asmeniui staiga mirus ir gydytojams nusprendus, kad jo organai ar audiniai tinka transplantuoti, nebereikia jo artimųjų sutikimo.

1999 metų pabaigoje Seimas priėmė naują Žmogaus audinių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo redakciją, kuri įtvirtino nuostatą, jog kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turi teisę pareikšti sutikimą ar nesutikimą, kad jo audiniai ir organai po mirties būtų panaudoti transplantacijai.

Mirus žmogui, kuris būdamas gyvas nepareiškė savo valios, jo organus leidžiama panaudoti transplantacijai, jei mirusiojo artimieji neprieštarauja.

Įstatymas užtikrina, kad informacija apie asmens sutikimą ar nesutikimą, kad jo audiniai ir organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai, yra konfidenciali.

1999 metų viduryje atlikta apklausa parodė, kad 83,9 proc. respondentų pritarė audinių ir organų donorystei ir transplantacijai, o jai prieštaravo 6,9 procento. 21,5 proc. apklaustųjų mano, kad gydytojams turėtų būti suteikta teisė transplantuoti mirusio žmogaus audinius ir organus be jo arba jo artimųjų sutikimo.

59,9 proc. apklaustųjų sutiktų būti organų donorais tik savo artimiesiems, o 57,6 proc. gyventojų sutiktų, kad artimieji po jų mirties nuspręstų, leisti ar neleisti transplantuoti jų organus. 56,4 proc. respondentų besąlygiškai sutiktų tapti donorais po savo mirties.