Susitikime JAV prezidento vyriausiasis patarėjas J. L. Jonesas sakė, kad JAV administracija turi strateginį interesą Europoje, todėl dialogo ir konsultacijų svarbiausiais strateginiais klausimais tarp Amerikos ir Europos pastaruoju metu yra daugiau nei kada nors anksčiau. Tai pasakytina ir apie Vidurio ir Rytų Europą, kuriai Amerika skiria ypatingą dėmesį.

Jis patvirtino, kad JAV siekia išlaikyti efektyvų NATO branduolinį atgrasymą tol, kol bus branduolinį ginklą turinčių valstybių. Lietuvai labai svarbu, kad net ir vykstant įvairioms tarptautinėms diskusijoms apie branduolinės ginkluotės panaudojimo aplinkybes, NATO viduje visos šalys būtų vienodai apsaugotos.

Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, kalbėdamas apie Afganistaną, aukštas JAV pareigūnas, buvęs NATO sąjungininkių pajėgų Europoje vyriausiasis vadas J. L. Jonesas pažymėjo, kad šioje šalyje jaučiamas progresas ir amerikiečiai tikisi, kad kitų metų viduryje bus galima pradėti sąjungininkų pajėgų išvedimą iš tų Afganistano provincijų, kuriose patys afganistaniečiai gali perimti atsakomybę už šalies saugumą ir krašto valdymą. Lietuvos krašto apsaugos ministrė trumpai informavo J. L. Jonesą apie Lietuvos karių, dalyvaujančių tarptautinėje misijoje Afganistane, atliekamas užduotis, karinį bendradarbiavimą su JAV kariais.

Lietuvos krašto apsaugos ministrės R. Juknevičienės ir JAV prezidento vyriausiojo patarėjo J. L. Joneso pokalbyje buvo paliesta ir santykių su Rusija tema. JAV pareigūnas išreiškė nuomonę, kad šiuo metu santykiuose jaučiama pozityvi tendencija. Pasak jo, Rusija vis labiau yra linkusi bendradarbiauti ir susitarti dėl konkrečių klausimų, įskaitant ir sankcijas Iranui.

Šį susitikimą R. Juknevičienė apibūdino kaip labai draugišką, patvirtinantį, jog JAV politinė vadovybė išlaiko geranorišką ir pozityvų saugumo užtikrinimo požiūrį kalbant apie Vidurio ir Rytų Europą, taip pat ir Lietuvą.

Po susitikimo su JAV vyriausiuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais J. L. Jonesu Lietuvos krašto apsaugos ministrė susitiko su JAV nacionalinės gvardijos biuro vadu generolu Craigu McKinley, kuriam pristatė Baltijos valstybių bendradarbiavimo tikslus ir prioritetus, konkrečius projektus, aptarė JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos ir Lietuvos krašto apsaugos sistemos bendradarbiavimą.

Tą pačią dieną krašto apsaugos ministrė dalyvavo darbo pietuose su Stephenu Flanganu, Strateginių ir tarptautinių studijų centro (angl. Center for Strategic and International Studies) viceprezidentu, kuris yra ir naujosios NATO strateginės koncepcijos analitikų grupės atstovas. Susitikime buvo aptartas naujosios NATO strateginės koncepcijos rengimo procesas, NATO darbotvarkė, JAV ir Rusijos santykių peržiūrėjimo politikos klausimai.

Saugumo studijų centro Vašingtone Atlanto Tarybos (The Atlantic Council) diskusijoje ministrė R. Juknevičienė kalbėjo Šiaurės ir Baltijos šalių ir Lenkijos bendradarbiavimo tema. Susirinkusieji aptarė daugiašalius projektus ir iniciatyvas, bendradarbiavimo perspektyvas šiame regione.