A.Burneikienė paaiškino, kad vyrai atsikrato stereotipų ir aktyviau kovoja už savo teises. Kaip pastebi Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka, jie nebemano, kad vyrams skųstis gėdinga.

Pernai bendras besiskundžiančiųjų skaičius nežymiai sumažėjo. Manoma, kad diskriminaciją patiriantys darbuotojai esant krizei tiesiog bijo skųstis.

Anot statistikos, 2009 metais gerokai daugiau nei anksčiau į tarnybą kreipėsi nėščių moterų. Būsimos mamos skundėsi, kad jų darbdaviai, sužinoję apie nėštumą, savavališkai mažino atlyginimus, ragino savo noru išeiti iš darbo, neišleido atostogų, nemokėjo priedų ir premijų.

Įsikišus lygių galimybių kontrolieriui, dauguma darbdavių diskriminacijos faktą pripažino, buvo sudarytos taikos sutartys ir išmokėta prašoma išeitinė kompensacija arba atstatytos anksčiau sutartos darbo sąlygos.

2009 metais padaugėjo ir skundų dėl diskriminacijos dėl amžiaus. Šiuo aspektu tarnyba atliko 22 tyrimus, tokie skundai sudarė 13 proc. visų tyrimų (2008 metais buvo atlikta 15 tyrimų - 7 proc. visų tyrimų.) Manoma, kad skundų pagausėjimą lėmė krizės padariniai: didėjant nedarbui daugėjo ir dėl amžiaus diskriminuojamų darbuotojų.

Lygių galimybių tarnyba taip pat nagrinėjo skundus patiriančiųjų diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomybės (19 tyrimų - 11 proc. visų tyrimų); dėl negalios (15 tyrimų - 9 procentai visų tyrimų); religijos ar įsitikinimų (4 tyrimai - 2,4 proc. visų tyrimų). Pažymėtina, kad sumažėjo skundų dėl lytinės orientacijos (2009 m. 4 tyrimai - 2 proc. visų tyrimų, tuo tarpu 2008 metais - 8 tyrimai - 4 procentai visų tyrimų).

Tyrimų dėl diskriminacijos dėl lyties atlikta panašiai kaip ir ankstesniais metais, jie sudaro 44 proc. visų tyrimų.

A. Lydekos vadovaujamas Seimo Žmogaus teisių komitetas teigiamai įvertino tai, kad pradėjo formuotis teismų praktika, atitinkanti Lygių galimybių tarnybos pozicijas. Įvertinta ir tarnybos konsultacinio darbo reikšmė teikiant pagalbą prokuratūrai ir teismams.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra Seimui atskaitinga institucija ir tiria skundus asmenų, patyrusių diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.