Praėjusių metų sausio 16-ąją vykusių neramumų metu prie parlamento buvusio Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo Raimundo Dervinsko teigimu, neramumai prasidėjo po 12-os valandos.

Jo teigimu, jau 11.50 val. Nepriklausomybės aikštėje buvo susirinkę apie 5 tūkst. žmonių minia.

"Matėsi, kad nebus laikomasi 75 metrų linijos", - teismo posėdyje kalbėjo R.Dervinskas.

Jo teigimu, apie 12 val. buvo pasakyta, kad vyks eitynės Gedimino prospektu, ir 2 tūkst. dalyvių nužingsniavo link Vyriausybės pastato, o likę 3 tūkst. esą pasiliko prie Seimo rūmų.

Vėliau apie 20-ies žmonių grupelė buvo priėjusi prie trečiųjų Seimo rūmų, stengėsi patekti į Seimo rūmus. Truputį vėliau minia pasuko antrųjų Seimo rūmų link. Žmonės reikalavo, kad išeitų valdžios atstovai, tuometinis Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas.

"Šiam neišėjus, žmonės pradėjo mėtyti sniego gniūžtes, po to butelius, akmenis, stiklo gabalus, kiaušinius, leido dūminių įtaisus", - tvirtino R.Dervinskas. Jo teigimu, minia buvo triukšminga, jis pats bandęs raminti, naudodamas megafoną bei balsu.

Sostinės komisariato viršininko pavaduotojo teigimu, minioje buvo žmonių, kurie konkliudentiniais veiksmais skatino neramumus.

"Buvo gerokai išgėrusiųjų, juos pirma norėjome sulaikyti, bet komandos nedaviau, nes minia buvo vieninga, priešiškai nusiteikusi, buvo pavojinga prieiti. (...) Minioje susitikdavo grupelės, pakalbėdavo, tuomet stumdavo žmones, esančius minioje link rūmų, suintensyvėdavo įvairių daiktų mėtymas", - tvirtino R.Dervinskas.

Pasak jo, tokių skatinimų iki 13-os valandos pasitaikė keli, tačiau vis nurimdavo ir buvo tikėtasi, kad neramumai baigsis.

Pasak jo, intensyvėjant minios agresyvumui 13 val. buvo įvestas planas "Vėtra" ir atvyko viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, kurie panaudodami prievartą, gumine kulkas, dujas pradėjo stumti neramumų dalyvius.
Neramumų metu pareigūnas tvirtino girdėjęs 2-3 garsius pokštelėjimus, kurie buvo panašūs į pistoleto šūvius.

Apie 17 val, R.Dervinsko, teigimu, teisėsaugos pareigūnai pilnai kontroliavo padėtį Nepriklausomybės aikštėje.

Prie Seimo riaušių dieną buvusio Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Sauliaus Skvernelio teigimu, neramumai prasidėjo tuomet, kai dalis mitingavusiųjų nuėjo Gedimino prospektu iki Vyriausybės.

"Prie antrųjų Seimo rūmų prasidėjo nesankcionuota akcija, o nuo kalbų pereita prie akmenų, sniego gniūžčių", - sakė S.Skvernelis. Pareigūnas tvirtino pats gavęs gniūžte per galvą, girdėjęs keiksmų.

"Buvo tiesiog sakoma: "Einam į Seimo rūmus, veržiamės į Seimo rūmus, tegul ateina Seimo vadovybė, Seimo pirmininkas. Buvo pavojus, kad ta minia gali patekti į rūmus, nes juose įrengtos automatinės duris ir jos atsidarydavo suveikus davikliams", - tvirtino S.Skvernelis.

Jis sakė, kad įvedus planą "Vėtrą" į Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus buvo mėtomi dujų užtaisai.

"Tuomet, kai buvo bandoma įvesti viešojo saugumo pajėgas, bandoma atstumi minią, buvo ir spalvoti, ir baltos spalvos dūmai mėtomi į pareigūnus. jautėsi kvapas tiek lauke, tiek Seimo rūmų viduje", - sakė generalinio komisaro pavaduotojas, pažymėdamas, kad minioje buvo grupelių, kurios kurstė įsiveržti į parlamentą.

Riaušių byloje kaltinamaisiais įvardijami šie asmenys: Darius Subotkevičius, Tadas Šoblis, Romas Vaicekauskas, Genrikas Lisovskis, Edgaras Švabauskas, Aleksandras Daško, Tomas Čaikauskas, Karolis Lenkovskis, Jurijus Šidlionokas, Edgaras Jonušas, Andrejus Artemenko, Slavomiras Stankevičius, Aleksandras Aškelovičius, Tomas Virbickas, Aivaras Avgustinas, Česlavas Dukelis, Česlovas Bitovtas, Skomantas Pakalka, Tomas Čedrauskas, Vadimas Kundinovičius, Aleksejus Druzevas, Saulius Stepaitis, Saulius Žukauskas, Arturas Pantiuchinas, Leonidas Ivanovas, Sigitas Astratovas, Michailas Gajevskis, Arturas Laveckis ir Veslavas Lukaševičius.

Kaltinamiesiems gresia baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 283 straipsnio 2 dalį, numatančią riaušių organizatoriams, provokatoriams, smurtautojams ar turtą niokojusiems ar kitaip šiurkščiai viešąją tvarką pažeidusiems asmenims, kurie priešinosi policininkams arba naudojo šaunamąjį ginklą ar sprogmenis, laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų.

Vilniaus apygardos prokuratūra dar nėra iki galo baigusi tyrimo dėl riaušių organizavimo ir dalyvavimo jose, nes atliekamas dar vienas tyrimas.

Du tyrimus nuspręsta vykdyti dėl to, kad būtų greičiau išnagrinėtos bylos ir nevilkinamas baudžiamasis procesas.

2009 metų sausio 16-ąją Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, vykęs profesinių sąjungų organizuotas mitingas prieš Vyriausybės padidintus mokesčius baigėsi riaušėmis. Per jas nukentėjo apie 30 žmonių, išdaužta dalis Seimo langų, apgadinti kai kurie aplinkiniai pastatai, bandyta įsiveržti į Seimą. Profsąjungų atstovai tąkart nuo riaušininkų atsiribojo.

Riaušininkus tramdę Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai panaudojo ašarines dujas, gumines kulkas.