„Negaliu būti tas, kuris sugriauna frakciją, o vėliau galbūt ir visą partiją. Dešimt metų prabuvus partijoje taip elgtis būtų neatsakinga. Matau, kad keičiasi frakcijos narių nuomonė, kai kurie sutinka, kad mūsų buvimas koalicijoje yra nenaudingas, neatspindintis rinkėjų lūkesčių. Net mano likimas frakcijoje nereiškia, kad valdančioji dauguma turi mano balsą. Nebalsavau ir nebalsuosiu už sprendimus, kurie man atrodo žalingi, – DELFI sakė liberalcentristas. – Ką pasakysime rinkėjams – kad, valstybei nesiimant priemonių, turėsime pritarti mokesčių didinimui? Apie tai reikia kalbėti, diskutuoti, ieškoti sprendimo. Negalime būti tik priedėliais. Jei netiki sprendimais, kaip gali už juos balsuoti? Vien kad komfortabiliai jaustumeisi, išsaugotum postą? Tai nėra politika.“

Prieš kurį laiką Ž. Šilgaliui pradėjus garsiai reikšti nepasitenkinimą frakcijos veikla ir menka partijos įtaka Permainų koalicijoje, liberalcentristai ėmė vilioti į savo gretas pavienius Seimo narius. Šiems atsisakius, liberalcentristai nusprendė derėtis su TPP frakcija dėl jungimosi. Šiuo metu abi frakcijos turi po 7 narius, taigi bent vienam kurios nors frakcijos nariui išėjus, jos nebeliktų. Statutas numato, kad frakciją gali sudaryti mažiausiai 7 parlamentarai.

Šeštadienį posėdžiavusi LiCS taryba pareiškė, kad partijos balsas koalicijoje turėtų būti labiau girdimi. Vienijimasis su TPP frakcija esą padėtų sustiprinti pozicijas. „Jeigu taip atsitiktų, kad iš pradžių dviem, o vėliau trims liberalioms partijoms pavyktų suvienyti savo pastangas, (...) manau, kad liberalios pakraipos frakcijų balsas bus girdimas valdančiojoje koalicijoje nei anksčiau", - sakė partijos pirmininkas Gintautas Babravičius.

Tačiau Ž. Šilgalis tvirtino, kad skubus frakcijų jungimasis ne tik vyktų prieš partijos valią, bet ir būtų nenaudingas: „Jungimasis su Arūnu Valinsku (TPP pirmininku – DELFI) – didžiulė žala partijai. Tos jėgos nevadinu liberalia, jos programoje nėra net užuominų, kurios kvepėtų liberalizmu. Kai kas gal norėtų, kad išeičiau iš frakcijos ir sudaryčiau galimybę jungtis. Aš iš frakcijos neinu, bet jei kažkas iš mūsų, nepaisydamas partijos sprendimų, išeis pas A. Valinską, tai tikrai nebūsiu aš.“

Anot parlamentaro, tarybos nariai aiškiai pareiškė nepritariantys frakcijos jungimuisi, o tokiam žingsniui būtinas tarybos pritarimas. Jis teigė siūlęs jau šeštadienį apsispręsti dėl LiCS ir TPP frakcijų santykio, tačiau kolegos atsisakė, taigi kol kas joks sprendimas nepriimtas.