Š.Adomavičius atsakingas už ryšius su užsienio lietuviais, jam pavesta kuruoti konsulinės politikos formavimą ir konsulinio aptarnavimo gerinimą, formuoti ir įgyvendinti Lietuvos politiką tarptautinėse organizacijose ir kituose daugiašaliuose formatuose, kuruoti santykių su Pietų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos valstybėmis plėtojimo klausimus.

E.Ignatavičius atsakingas už Rytų kaimynystės politikos stiprinimą, dvišalių ir daugiašalių santykių su Rusija ir kitomis Rytų Europos, Pietų Kaukazo ir Vidurio Azijos valstybėmis plėtojimą, kuruoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai politikos, viešosios diplomatijos, valstybės sienos ir migracijos, saugumo politikos formavimo ir įgyvendinimo, transatlantinio, dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo su užsienio šalimis ir regionais plėtojimo klausimus.

A.Skaisgirytė Liauškienė atsakinga už ekonominę diplomatiją, Lietuvos užsienio prekybos politiką, eksportą ir investicijas, šalies integraciją į pasaulio rinkas, ekonominio saugumo politiką, ji kuruos Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo, santykių su ES institucijomis, dvišalių ir daugiašalių santykių su ES valstybėmis narėmis plėtojimo, santykių su artimiausiomis kaimynėmis stiprinimo klausimus.