Ant akmens iškaltame tekste trūksta kelių kablelių, o žodyje "žygio" vietoje "y" klaidingai iškalta "i".