Už TTK išvadas, kuriomis A. Valantinas pripažįstamas netinkamai organizavęs jam pavaldžių institucijų darbą, po svarstymo balsavo 70 Seimo narių, 6 parlamentarai buvo prieš ir dar 17 tautos atstovų susilaikė. Tokio balsų kiekio pakaktų ir galutinėje balsavimo stadijoje.

TTK pirmininkas, konservatorius-krikdemas Stasys Šedbaras anksčiau yra sakęs, jog sunkiai įsivaizduoja tolesnį generalinio prokuroro darbą, jei Seimas patvirtintų komiteto išvadas, nors pagal Konstituciją generalinį prokurorą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.

Kova ne dėl teisingumo, o dėl kišeninio prokuroro?

Nors parlamentarai balsų dauguma po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo A. Valantinas pripažįstamas netinkami vykdęs jam pavestas funkcijas, tačiau dalis Seimo narių posėdyje svarstė, kad vadinamoji pedofilijos byla yra tik priedanga norint atsikratyti nepriklausomo prokuroro ir siekis pasodinti „kišeninį“ pareigūną.

„Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos atstovas Remigijus Ačas sako, kad parlamentinio tyrimo tikslas buvo „prisikasti prie generalinio prokuroro“ ir „pareikalauti jo galvos“. Atsakomybę jis pasiūlė prisiimti ir TTK pirmininkui S. Šedbarui, nes esą parlamentas turėjo kontroliuoti teisėsaugos institucijų darbą.

„Gal kai kam atrodys, kad noriu ginti prokurorą, bet galiu pasakyti, kad tikrai, kai jis buvo skiriamas, aš nepritariau tai kandidatūrai. Šiuo metu, kai visus šunis bandoma pakarti ant prokuroro, taipogi manau, jog tai neteisinga. Jeigu mes šituo tyrimu bandome nuimti prokurorą ir paskirti dar vieną Pėdnyčią (Kazys Pėdnyčia – 1997-2000 m. generalinis prokuroras – DELFI), aš manau, kad situacijos neišspręsime, nes, esu įsitikinęs, didžiausias kaltininkas yra Seimas ir Vyriausybė”, - kalbėjo R. Ačas.

„Šiandien aš dar drįsčiau kelti tokį klausimą – kas labiau atsakingas: ar ponas A. Valantinas, ar ponas S. Šedbaras. Darau tokią išvadą, kad kartais kiaušinis vištą moko, nes pagal kompetenciją, man atrodo, A. Valantinas yra kur kas didesnės kompetencijos specialistas“, - pridūrė „tvarkietis“ bei pasiūlė S. Šedbarui muštis į krūtinę ir kartoti žodžius „esu kaltas“.

R. Ačo frakcijos kolega Julius Veselka TTK išvadas išvis pavadino neprofesionaliomis, neobjektyviomis, kurios nesprendžia nė vienos problemos.

Priminė R.Šukio ir V.Grigaravičiaus pavyzdį

Tačiau dalis Seimo narių A. Valantiną užsipuolė. Valstietė liaudininkė Rima Baškienė piktinosi, kad galimai seksualiai išnaudotos mergaitės tėvas Drąsius Kedys laiškus išsiuntė patiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, Seimo nariams, ministrams: dauguma jų laiškus esą perdavė Generalinei prokuratūrai, tačiau į tai, pasak R. Baškienės, nebuvo tinkamai reaguojama.

Parlamentarė sakė žmogiškai tikėjusi, kad A. Valantinas pats atsistatydins, kaip po Skuodo rajone įvykusios avarijos, kurioje žuvo mažamečiai vaikai, padarė vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys ir policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius.

Konservatorius-krikdemas Saulius Stoma aiškino, jog TTK atlikto tyrimo išvados dar yra per švelnios ir parlamentarai esą sprendžia ne A. Valantino galvos klausimą, o Generalinės prokuratūros ir visos teisėsaugos sistemos darbo blogybes.

„Šitos bylos yra tarsi lakmuso popierėlis, kuris parodė, kokioje baisioje situacijoje yra mūsų valstybės teisinio aparato funkcionavimas. Tai mūsų valstybę privedė prie tragedijos, prie tų dviejų žmogžudysčių, prie nekaltų mergaičių kančios, kuri taip ir lieka neįvertinta“, - sakė S. Stoma, priminęs, jog vedinas įsitikinimo, kad jo dukra buvo seksualiai išnaudojama, D. Kedys galėjo nužudyti Kauno teisėją Joną Furmanavičių ir savo buvusios draugės seserį Violetą Naruševičienę.

Nesutiko pripažinti pažeidus priesaiką ar reikšti nepasitikėjimą

Praėjusį penktadienį posėdžiavęs Seimo komitetas apsvarstė Seimo narių pataisas ir nutarimo projektą papildė dviem parlamentaro Eriko Tamašausko siūlymais. TTK pripažino, kad „generalinis prokuroras nesugebėjo tinkamai organizuoti jo vadovaujamų institucijų darbo bei netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas“.

Komitetas taip pat pripažino, jog Generalinės prokuratūros, Kauno miesto apylinkės prokuratūros, Kauno apygardos prokuratūros pareigūnai, kontroliavę du žmones galimai nužudžiusio D. Kedžio mažametės dukters seksualinio išnaudojimo bylos tyrimą, netinkamai atliko teisės aktų šiems pareigūnams pavestas funkcijas.

Tačiau TTK dirbantys Seimo nariai nesutiko su trečiuoju E. Tamašausko siūlymu – pripažinti, kad blogai dirbo Rimantės Šalaševičiūtės vadovaujama Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga, taip pat Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba bei Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Komiteto narių nuomone, iš medžiagos, gautos Socialinės apsaugos ir darbo komitetui atlikus tyrimą, tokių griežtų išvadų daryti negalima.

Galutinis balsavimas atidėtas

TTK tąkart taip pat nesutiko pritarti S. Stomos idėjai pareikšti generaliniam prokurorui nepasitikėjimą bei Seimo narių Kazimiero Uokos, Gintaro Songailos pataisai, kuria siūloma pripažinti, jog generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai sulaužė priesaiką, bei siūlyti prezidentei Daliai Grybauskaitei atleisti A. Valantiną iš užimamų pareigų.

Seimo nutarimo projektą svarstant parlamente antradienį G. Songaila ir K. Uoka neprieštaravo, kad jų pasiūlymas buvo atmestas, bet ėmėsi ginti dar vieną savo iniciatyvą – kreiptis į Generalinę prokuratūrą, kad ši nustatytų, ar tiriant vadinamąją Kauno pedofilijos bylą generalinio prokuroro veikla nebuvo nusikalstama.

Vis tik Seimo nariai šiai pataisai nepritarė, o galutinis TTK išvadų svarstymas nukeltas kitai dienai, mat atsirado parlamentarų, kurie savo siūlymus užregistravo pernelyg vėlai – norint juos svarstyti turi praeiti ne mažiau nei 24 valandos, mat su jomis susipažinti turi kiti Seimo nariai.

Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia šalies prezidentas.

Remiantis Prokuratūros įstatymu, generalinis prokuroras atleidžiamas, kai atsistatydina, baigiasi jo kadencija arba jis sulaukia senatvės pensijos amžiaus, kai dėl sveikatos būklės nebegali eiti savo pareigų, kai išrenkamas į kitas pareigas arba jo sutikimu perkeliamas į kitas pareigas, netenka Lietuvos pilietybės, sulaužo priesaiką, jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis.

A. Valantino teigimu, jo kadencija baigiasi 2012 m. lapkričio 24 d.