„Mūsų išvadose taip ir numatyta, kad Lietuvos suverenumą ginti, laikydamiesi įstatymų, turi mūsų pareigūnai. Jeigu jie to nedarė, dėl kokių nors priežasčių, tai, žinoma, kalta ne JAV, o tie minėti pareigūnai. Dėl to mes ir siūlome buvusius Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovus apklausti prokuratūroje ir ištirti jų veiklą, ar iš tiesų jie neviršijo savo įgaliojimų ir nepažeidė įstatymų“, - į skaitytojų klausimus atsakinėjo A. Anušauskas.

Rado patalpas, bet kalinių – ne

Seimo komitetas, parlamento pavedimu tyręs, ar Lietuvoje veikė CŽV kalėjimai ir ar mūsų šalyje buvo kalinami terorizmu įtariami asmenys, nustatė, kad Lietuvoje buvo įrengtos patalpos slaptam kalėjimui, o amerikiečių orlaiviai skraidė į mūsų šalį, tačiau ar buvo atvežami sulaikyti asmenys, nenustatyta.

NSGK išvadose rašoma, kad VSD buvo gavęs amerikiečių pareigūnų prašymų įrengti patalpas, tinkamas sulaikytiems asmenims laikyti. Tokios patalpos esą buvo įrengtos. Išvadose minimos dvejos patalpos, kurias parlamentarai sąlyginai pavadino „projektu Nr. 1“ ir „projektu Nr. 2“. Pirmosios patalpos, įrengtos 2002 m. esą nebuvo panaudotos. Liudytojų teigimu, įtariamiesiems laikyti nenaudotos ir kitos patalpos, įrengtos 2004 m.

Išvadose teigiama, kad su CŽV sulaikytų asmenų pervežimu oficialiuose tyrimuose siejami orlaiviai 2002-2005 m. ne kartą kirto Lietuvos oro erdvę ir leidosi mūsų šalyje. Jie esą išvengė ir muitinės, ir pasienio patikros, todėl nei keleivių tapatybės, nei krovinių paskirties nebuvo įmanoma nustatyti.

Anot tyrėjų, apie šiuos projektus žinojo buvę VSD vadovai Mečys Laurinkus ir Arvydas Pocius, buvęs VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas. Apie VSD bendradarbiavimo su partneriais tikslus ir turinį jie esą tinkamai neinformavo nė vieno šalies aukščiausio pareigūno.

Gali netekti galimybės dirbti valstybė tarnyboje

Pasak A. Anušausko, Seimui pritarus NSGK išvadoms ir teisėsaugos institucijoms ėmusis aiškintis, ar šie pareigūnai neviršijo savo įgaliojimų, gali paaiškėti ir daugiau detalių, mat teisėsaugininkams prieinama didesnė informacijos dalis nei politikams.

A. Anušausko nuomone, jei būtų nustatyta, kad jie šie pareigūnai išties viršijo savo įgaliojimus, mažiausia, kas jiems gali atsitikti – jie gali netekti galimybės dirbti valstybės tarnyboje.

Parlamentinį tyrimą atlikusio komiteto vadovas sako, kad tyrimą atlikusio komiteto darbas buvo šiek tiek sunkinamas, nes, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį iš VSD nebuvo gauta reikalingos informacijos, o komitetui liudiję pareigūnai derino savo pozicijas.

„Aš manyčiau, kad darė įtakos netiesiogiai suderindami savo parodymus komisijai, dingdami iš komisijos akiračio, ką ir padarė Darius Jurgelevičius, buvęs VSD vadovo pavaduotojas. Dėl to komisija turėjo daugiau darbo, siekdama gauti visą reikalingą informaciją. Kaip įtaką tyrimui, aš matyčiau, ir informacijos nepateikimą 2009 rugsėjo mėnesį“, - skaitytojams pasakojo parlamentaras.

Nepakenks santykiams su JAV

Komentuodamas, ar Lietuvos Seimo komiteto atliktas tyrimas neturės įtakos santykiams su mūsų strategine partnere JAV, A. Anušauskas teigė, kad šalių santykiams tai įtakos neturės, bei atkreipė dėmesį, jog dėl galimų teisės aktų pažeidimų ir įgaliojimų viršijimo kalti ne JAV pareigūnai, o Lietuvos.

„Turiu pasakyti, kad viskas priklausė nuo Lietuvos pareigūnų, nes jiems tenka atsakomybė už tai, kad jie priėmė sprendimus, kuriais galėjo būti pažeisti Lietuvos įstatymai. Nes JAV visada kreipdavosi pagalbos į partnerius, bet niekada nevertė pažeidinėti savo pačių įstatymų“, - sakė politikas.

Pasak A. Anušausko, pati JAV atlieka tyrimą dėl galimo jos pareigūnų įgaliojimų viršijimo, o dar anksčiau ši valstybė pati išviešino informaciją apie ypatingą tardymo programą ir taikytus metodus.

„Mes negalime pamiršti, kad ir JAV, ir Europos Sąjungos valstybės turi didelių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje ir ant vienos svarstyklių lėkštės negalime dėti žmogaus teisių ir kovos su terorizmu. Aš manau, kad kova su terorizmu turi būti pagrįsta tomis vertybėmis, kurias mes giname. Negalime mes susitapatinti su teroristais“, - sakė politikas.

„Nemanau, kad šis tyrimas pakenks santykiams su kitomis valstybėmis, taip pat ir su JAV, su kuriomis bendradarbiavimas kaip buvo, taip ir liks kertinė mūsų saugumo atrama“, - pridūrė A. Anušauskas.

Parlamentaro nuomone, Lietuvos atliktas tyrimas tik rodo, jog mūsų šalyje demokratinė valdžia stiprėja, o ne silpnėja.