Kultūros ministras Remigijus Vilkaitis siūlo pavesti Marijampolės apskrities viršininkui, dalyvaujant Kultūros ministerijai, iki 2010 metų liepos 1 dienos reorganizuoti J.Basanavičiaus sodybą-muziejų prijungiant jį prie Lietuvos nacionalinio muziejaus.

Šių metų vasarą svarstyta galimybė tautos patriarchu vadinamo J.Basanavičiaus sodybą Ožkabaliuose, Vilkaviškio rajone, su Atgimimo ąžuolynu perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybei. Tačiau tam pasipriešino Signatarų klubas ir pačio muziejaus darbuotojai. Jie baiminosi, kad savivaldybė neturės lėšų sodybai-muziejui prižiūrėti.

Anksčiau skelbta, kad kasmet muziejaus veiklai ir 68 hektarų teritorijai prižiūrėti iš valstybės biudžeto gaunama apie ketvirtį milijono litų.
Muziejus įkurtas Vasario 16-osios Akto signataro, pirmojo lietuviško laikraščio "Aušra" steigėjo, leidėjo ir redaktoriaus, mokslininko, gydytojo J.Basanavičiaus (1851-1927) gimtinės sodybvietėje, 1991 metais atstatytame name.

1990 metais pradėti rinkti eksponatai pasakoja apie XIX amžiaus pabaigos lietuvių tautinio atgimimo pradininko, gydytojo, kultūros ir visuomenės veikėjo J.Basanavičiaus gyvenimą ir veiklą. Šiuo metu muziejuje sukaupta 90 eksponatų, deponuoti 157 muziejiniai eksponatai.

1989 metais šalia atstatomos sodybos pradėtas sodinti Tautinio Atgimimo Ąžuolynas.