Tibeto laisvės rėmimo grupė siūlo Tibeto skverą įkurti Užupio rajono Malūnų gatvėje, netoli planuojamo Rytų Azijos menų centro. Skvere stovėtų budistinis statinys - stupa, būtų pasodintas gėlynas.

Skvero projektas buvo pateiktas savivaldybei 2008-ųjų gruodį, tačiau po mėnesio dingo. Projektas pateiktas antrą kartą, bet savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas atidėjo jo svarstymą ir rekomendavo pirmiausia kreiptis į valstybės institucijas, nenurodydamas nei į kokias, nei kokiu pagrindu.

Visuomenininkai, teigdami, kad Vilniaus valdininkai tyčia vilkina šį procesą, kreipėsi į Seimo kontrolierius.

Kontrolierė V.Pilipavičienė pripažino, kad Tibeto laisvės rėmėjų skundas - pagrįstas, kadangi savivaldybė iki šiol nėra ne tik priėmusi sprendimo dėl jų prašymo, bet ir nepateikė pareiškėjams tinkamo - įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei gero viešojo administravimo principus atitinkančio - atsakymo, kuriame būtų nurodytos priežastys, dėl kurių užtruko sprendimo priėmimo procesas.

Kontrolierė daro išvadą, kad savivaldybė neužtikrino pareiškėjų teisės į gerą viešąjį administravimą. V.Pilipavičienė aptiko keletą pažeidimų, kuriuos galėjo padarė Vilniaus miesto savivaldybė.

Anot jos, viešojo administravimo institucijos asmens rašytinius prašymus yra įpareigotos išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo, tačiau sostinės savivaldybės pareigūnai iki šiol neišnagrinėjo pernai gruodį ir pakartotinai šiemet sausį pateikto prašymo dėl Tibeto skvero.

Kontrolierės teigimu, taip buvo pažeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės.

Nors šiam prašymui pritarė Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija, jį taip pat svarstęs Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas atidėjo jo svarstymą ir pasiūlė pirmiausia "derinti su valstybinėmis institucijomis".

"Komisijos sprendime nenurodyta, su kokiomis institucijomis ir kokiais objektyviais duomenimis ar teisės aktų normomis remtasi priimant šį sprendimą", - teigia Seimo kontrolierė.

Anot jos, siūlymas nemotyvuotas ir nepagrįstas - neatitinka įstatymuose nurodytos pareiškėjų teisės į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų nagrinėjimą, taip pat neatitinka savivaldos įstatyme įtvirtinto vietos savivaldos veiklos skaidrumo principo.

Kontrolierė pasiūlė Vilniaus miesto merui Viliui Navickui ir administracijos direktoriui Vytautui Milėnui užtikrinti, kad į prašymus dėl Tibeto vardo skverui suteikimo būtų pateiktas įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus bei gero viešojo administravimo principus atitinkantis atsakymas. Ji prašo pranešti apie rekomendacijos svarstymo rezultatus iki lapkričio 30-osios, antradienio.

Tačiau nei V.Navickas, nei V.Milėnas BNS teigė apie šią rekomendaciją nieko nežinantys. Meras, pareiškęs, kad komentuoti nieko negali, nukreipė į savivaldybės Viešųjų ryšių skyrių, o administracijos direktorius patarė geriau teirautis kultūros sritį kuruojančio vicemero Gintauto Babravičiaus.

Tibeto laisvės rėmimo grupė atstovė Rūta Norkutė pavadino tai atsikalbinėjimu - visuomenininkai piktinasi, kad jiems iki šiol nepateikiamas motyvuotas atsakymas, į kokias kitas institucijas reikėtų kreiptis dėl skvero pavadinimo, dėl kurio paprastai sprendžia savivalda.

"Tegu motyvuoja, kokiu pagrindu stabdoma iniciatyva ir kokiu pagrindu jie gali jos nesvarstyti. Gali sakyti kiek nori, kad kultūrinis klausimas, vis tiek žiūrės kaip į politinį", - BNS sakė ji.

Anot R.Norkutės, visuomenininkai piktinasi ir dar vieno projekto stabdymu - Rytų Azijos menų centro, kuris turėtų atsirasti taip pat Užupyje. Jos teigimu, šio centro kūrimo iniciatorius fotografas ir keliautojas Paulius Normantas ketina protestuoti prieš šį klausimo politizavimą atsisakydamas Lietuvos pilietybės.

"P.Normantas penkerius metus su tuo dirbo, ir penkeri metai - šuniui ant uodegos. Kam ta taryba reikalinga, jei sprendimus gali priimti vienas žmogus - V.Navickas?" - piktinosi ji.

Tuo metu vicemeras G.Babravičius, nors apie Seimo kontrolierės išvadas teigė taip pat nežinojęs, BNS aiškino, kad Tibeto skvero klausimas "tuoj tuoj" turėtų pasiekti tarybos posėdžio stalą. Tačiau į trečiadienio tarybos posėdžio darbotvarkę jis nėra įrašytas.

Anot vicemero, tai, kad vienas tarybos komitetas atidėjo šio klausimo svarstymą, įtakos jo svarstymui taryboje neturės.

"Gali visi komitetai nepritarti, o taryba imti ir nubalsuoti. Komitetų nuomonės patariamosios - nesusidaro nei teigiamų, nei neigiamų aplinkybių", - tikino G.Babravičius.

"Nepriklausomai nuo to, kas ką galvoja, klausimas turi būt įtrauktas į darbotvarkę. Tarybos sekretoriatas jį teiks, nes visos vizos surinktos, nuomonės preliminariai išreikštos, ir jis keliaus į tarybos posėdį. Vienintelis teorinis stabdis gali būti tai, kad tarybos sekretoriatas dėl kokių nors man nežinomų priežasčių sumanytų jo netraukti į darbotvarkę" , - aiškino vicemeras.

Lietuva Himalajų kalnuose esantį Tibeto regioną laiko Kinijos dalimi, tačiau kartu su kitomis ES šalimis yra pareiškusi susirūpinimą dėl neramumų Tibete bei pasisakiusi už taikų Kinijos valdžios ir tibetiečių dvasinio lyderio Dalai Lamos bei jo atstovų santykių sureguliavimą.