Iki šiol A.Šemetos turėtą už Europos Sąjungos (ES) biudžetą ir finansinį programavimą atsakingo eurokomisaro portfelį perims lenkas Januszas Lewandowskis.

Naujosios sudėties ir atnaujintos struktūros Europos Komisijoje (EK) Lietuvos deleguotam komisarui Algirdui Šemetai bus patikėtas „storesnis“ portfelis. EK pirmininko J.M. Barroso sprendimu jam pasiūlyta kuruoti ES mokesčių, muitų sąjungos, audito ir kovos su sukčiavimu klausimus. Tai bus platesnė vienam Komisijos nariui priskiriama atsakomybės sfera nei dabartinėje komisarų kolegijoje. Šiuo metu mokesčiu sritį EK kuruoja Komisijos narys iš Vengrijos L. Kovacas, o už audito klausimus yra atsakingas Komisijos vicepirmininkas Estijos komisaras S. Kallas.

Niekas negavo jau turėto posto

Visiems naujojoje EK dirbsiantiems jos nariams patikėtos naujos veiklos sritys - nė vienas komisaras negavo to paties portfelio, kurį turėjo jis pats ar tos pačios šalies deleguotas jo pirmtakas. Lietuvos deleguotam Komisijos nariui būsimoje atnaujintos struktūros Europos Komisijoje patikėtas vienas iš svariausių ekonominių portfelių.

„Tokį Komisijos pirmininko sprendimą vertinu kaip pasitikėjimą, o dar labiau - kaip didžiulę atsakomybę“, - sakė Algirdas Šemeta, EK narys, šiuo metu atsakingas už ES finansinį programavimą ir biudžetą. – „Visuomet svarbus mokesčių sistemos vaidmuo ypač išauga dabar - kai šalių narių ir visos ES ekonomika yra lūžio taške“, - įsitikinęs A. Šemeta.

Jo žodžiais, „mokesčių sistemos tobulinimas gali suteikti postūmį tolesniam vidaus rinkos vystymui. "Skaidresnė mokesčių sistema, visų pirma jos supaprastinimas gali ir privalo išlaisvinti galingą vidaus rinkos potencialą, paleisti jį veikti maksimaliai efektyviai ne tik ES erdvėje, bet ir globaliame pasaulio ekonomikos lygmenyje.“

Komisaro įsitikinimu, sprendimas sujungti mokesčių ir audito klausimus į vieną "portfelį" - logiškas ir pagrįstas.

"Manau, kad Europa gavo tikrai gerą komisarą su geru portfeliu, nes portfelis tikrai yra ir atsakingas, ir labai didelės apimties - nuo mokesčių ir muitų iki audito, o tai reiškia - kovos su korupcija. Vertinu tai, kaip prezidento J. M. Barosso parodytą didelį pripažinimą tai mokesčių politikai ir politikai kitose srityse, kurias ir A.Šemeta (buvęs finansų ministras - BNS), ir mūsų Vyriausybė vykdė", - BNS penktadienį sakė A.Kubilius.

Dirbs 1,5 komisaro darbą

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sadauskas teigė, kad A.Šemetai skirtas postas yra labai svarbus.

"Tai labai svarbus ir jautrus postas. Labai svarbu, kad funkcijos būtų atliekamos sklandžiai. Viena vertus, jis bus atsakingas už mokesčius, o tai savaime labai jautrus klausimas. Antra, ankstesnis komisaras buvo atsakingas tik už mokesčius ir muitus, o kitas dvi funkcijas atliko kitas komisaras. Dabar portfelis išsiplėtė, taigi galima teigti, kad A.Šemetai tektų pusantro komisaro darbas", - sakė K.Sadauskas.

Pasak EK atstovybės Lietuvoje vadovo, A.Šemeta būtų atsakingas už mokesčių bei muitų politikos formavimą.

Taip pat, pasak K.Sadausko, kita sirtis, už kurią bus atsakingas lietuvis, tai atsiskaitymas valstybėms narėms ir EP už Europos biudžeto panaudojimo efektyvumą.

Be to, anot K.Sadausko, A.Šemeta taps kontaktiniu asmeniu Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), kuri yra "lyg viena institucija, apimanti Lietuvos Specialiųjų tarnybų tarnybą ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir iš dalies prokuratūrą". Iš A.Šemetos minėta tarnyba gaus informaciją tyrimams bei Lietuvos atstovas bus atsakingas dėl OLAF nustatytų trūkumų pašalinimo.

Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas BNS komentuodamas A.Šemetai paskirto portfelio reikšmę sakė, kad Lietuvai klausimai susiję su mokesčiais yra labai svarbūs bei pažymėjo, kad Lietuvos eurokomisaras Briuselyje turės derinti interesus ir kalbėti 27 Europos Sąjungos valstybių vardu.

"Tai labai svarbus ir aktualus Lietuvai portfelis, kuriuo, esu įsitikinęs, A.Šemeta puikiai pasinaudos ir dėl Lietuvos, ir dėl visos ES interesų, ypač turint omenyje mokesčių svarbą konkurencingumo srityje ir muitų sąjungos svarbą bendradarbiaujant su kitomis šalimis. Šis portfelis taip pat yra susijęs su Europos institucijų auditavimu", - sakė V.Ušackas.

Užsienio reikalų ministerijos vadovas pažymėjo, pagal nerašytą taisyklę keičiantis komisijai yra keičiami ir portfeliai, todėl jis nesitikėjo, kad A.Šemetai bus paskirtos iki šiol turėtos pareigos.

Estas vėl bus EK pirmininko pavaduotojas

Estijos deleguotas Siimas Kallas taps EK pirmininko pavaduotoju ir už transportą atsakingu eurokomisaru, latviui Andriui Piebalgui paskirtas vystymosi komisaro portfelis.

Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Barroso penktadienį paskyrė suomį Olli Rehną Europos Sąjungos (ES) ekonominės ir pinigų politikos komisaru, tad jis vaidins labai svarbų vaidmenį gaivinant Europos ekonomiką.

Šį postą jis perima iš ispano Joaquino Almunios, kuris taps konkurencijos komisaru. Tuo tarpu prancūzas Michelis Barnier buvo paskirtas ES vidaus rinkos komisaru, kurio žinioje bus ir finansinių paslaugų sektorius.

J.M.Barroso sakė, kad pagrindinis jo naujosios komandos uždavinys bus siekti ekonomikos augimo po pasaulinės kreditų krizės.

Europos Komisijos formavimas, kuris vyksta Bendrijai siekiant išsaugoti įtaką pasaulinėje arenoje po ekonominės krizės, jau beveik baigtas. Naujoji 27 komisarų komanda savo penkerių metų kadenciją turi pradėti kitų metų pradžioje, bet pirma ją dar turi patvirtinti Europos Parlamentas.

"Noriu, kad po penkerių metų ši Komisija būtų suvaidinusi svarbų vaidmenį išvedant Europą iš ekonomikos krizės (ir vedant ją) konkurencingos ekonomikos, kuri užtikrina pastovų augimą, link", - spaudos konferencijoje sakė J.M.Barroso.

Europos Komisija formuojama po to, kai buvo ratifikuota Lisabonos sutartis ir paskirti 27 narių Bendrijos prezidentas ir naujoji užsienio politikos vadovė.

61 metų socialistas J.Almunia pelnė nepriklausomo ir finansiškai apdairaus ekonomikos ir pinigų politikos komisaro reputaciją. 46 metų O.Rehnas kaip ES plėtros komisaras prižiūrėjo Rumunijos ir Bulgarijos priėmimą į Bendriją.

"Abu šie vyrai yra vieni aukščiausių Komisijos pirmininko Barroso pavaduotojų, - sakė vienas ES diplomatas. - Šiais paskyrimais Barroso išlaiko griežtą dviejų aukščiausių postų kontrolę ir neprileidžia prie jų Paryžiaus, Berlyno ir Londono".

Europos ekonomika jau pradėjo atsigauti po pasaulinės krizės. Dabar ES spręs, kada nutraukti finansines priemones, kurios buvo naudojamos ekonomikai skatinti, ir turės imtis didžiulio biudžeto deficito klausimo.

Kaip konkurencijos komisaras, J.Almunia turės įgyvendinti griežtas taisykles dėl valstybinės pagalbos, užkirsti kelią protekcionizmui ir palaikyti vieningą ES rinką.

Kitų paskirtųjų komisarų portfeliai sritimis paskirstyti taip: Vengrijos atstovas Laszló Andoras būtų atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį, Austrijos atstovas Johannesas Hahnas - už regioninę politiką, Belgijos atstovas Karelas De Guchtas - už prekybą, Bulgarijos atstovė Rumiana Jeleva - už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių sprendimą, Kipro atstovė Androulla Vassiliou - už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą, Čekijos atstovas Stefanas Füle (buvęs Čekijos ambasadorius Lietuvoje - BNS) - už Europos kaimynystės politiką ir Europos Sąjungos plėtrą, Danijos atstovė Connie Hedegaard - už veiklą klimato srityje, Suomijos atstovas Ollis Rehnas - už ekonomiką ir pinigų reikalus, Prancūzijos atstovas Michelis Barnier - už vidaus rinką ir paslaugas, Vokietijos atstovas Güntheris Oettingeris - už energetiką, Graikijos atstovė Maria Damanaki - už jūrų reikalus ir žuvininkystę, Airijos atstovė Maire Geoghegan Quinn - už mokslinius tyrimus ir inovacijas, Latvijos atstovas Andris Piebalgas - už vystymąsi, Maltos atstovas Johnas Dalli - už sveikatą ir vartotojų politiką, Lenkijos atstovas Januszas Lewandowskis - už finansinį programavimą ir biudžetą, Rumunijos atstovas Dacianas Ciolosas - už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, Slovėnijos atstovas Janezas Potočnikas - už aplinką, Švedijos atstovė Cecilia Malmström - už vidaus reikalus.

Sausio mėnesį dėl Komisijos turėtų balsuoti Europos Parlamentas.