Šios dienos seniausios Vilhelmo Variakojo sporto mokyklos direktorei Reginai Giedraitienei neramios. Mokyklą pasiekė nuomonė, kad pastatas gali būti įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą ir parduotas. Vakar mūsų dienraščiui direktorė sakė, kad tokias neoficialias kalbas išgirdo prieš geras dvi savaites. "Nežinau, ar tai tiesa. Tačiau man ir mokyklos kolektyvui - neramu. Mums nepaaiškina, ar tokiomis kalbomis galima tikėti", - susijaudinusi sakė moteris, dirbusi šioje mokykloje 29 metus.

Liepė remontuoti ne mokyklą

R.Giedraitienė prisiminė, kad Savivaldybė iš paimtos 4,6 milijono litų paskolos skyrė 200 tūkstančių litų keturioms sporto mokykloms remontuoti.

"Šie pinigai mokykloms iš pradžių buvo paskirstyti po lygiai - 50 tūkstančių litų kiekvienai. Tik vėliau Sveikatos, sporto ir socialinės rūpybos komitetas bei Tarybos kolegija nutarė mūsų mokyklai skirti tik 20 tūkstančių litų", - pasakojo direktorė apie remonto lėšas.

Anot direktorės, mokyklos bendruomenė pati turėjo nuspręsti, ką pirmiausia remontuos. "Pasitarę su mokyklos treneriais nusprendėme remontuoti sporto mokyklos (Elektros g. 11) pastate esančius berniukų persirengimo kambarius bei sanitarijos mazgus", - toliau pasakojo R.Giedraitienė.

Praėjus kelioms dienoms, pasak direktorės, telefonu ji gavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Audronės Grainienės žodinį įsakymą. Neva buvo liepta už tas lėšas remontuoti krepšinio sporto salę Beržų gatvėje. Teigiama, kad tą patį mokyklos vadovams patvirtino ir Savivaldybės Ūkio skyriaus Kapitalinės statybos poskyrio vedėjas Valentinas Kulbis bei Kūno kultūros skyriaus vedėjas Rimgaudas Misiūnas. Pastarasis mūsų dienraščiui vakar patvirtino, jog A.Grainienė įsakiusi 20 tūkstančių litų investuoti ne į senąjį mokyklos pastatą, o į Beržų gatvės krepšinio sporto salę.

Privatizacija - politikų rankose

V.Variakojo sporto mokyklos direktorė sakė, kad ji paklausė administracijos direktoriaus pavaduotojos A.Grainienės, ar nesiruošiama privatizuoti sporto mokyklos pastato. "Man A.Grainienė atsakė, jog tai - politikų sprendimas. Man ji nepasakė nei "taip", nei "ne", - kalbėjo direktorė. Pasak R.Giedraitienės, treneriai netikėtų kalbomis apie neva galimą privatizaciją, jei jiems tiesiai pasakytų, kokį sprendimą žada priimti politikai.

"Manęs treneriai klausia, kas bus toliau. Juos taip pat pasiekė šnekos, kad vietoj seniausios miesto sporto mokyklos įsikurs kazino", - sakė direktorė.

Pati seniausia mieste

Anot direktorės, V.Variakojo sporto mokykla yra pati seniausia mieste. Ji šiame atstatytame pastate Elektros gatvėje įsikūrė 1956 metais, nors mokykla savo amžių skaičiuoja nuo 1951 metų. Nuo pat pradžių mokyklai vadovavo garsus miesto sportininkas, visuomenės veikėjas Vilhelmas Variakojis. Jo iniciatyva karo metu apgriautas elektrinės pastatas buvo atstatytas ir pritaikytas sporto mokyklos reikmėms.

Šis pastatas 1988 metais buvo paženklintas bronzine memorialine lenta V.Variakojui atminti.

Išbraukė iš darbotvarkės

Sporto skyriaus ir V.Variakojo sporto mokyklos iniciatyva ne vieną kartą Tarybos buvo prašoma suteikti žymiam mieste sporto veikėjui V.Variakojui miesto garbės piliečio vardą (po mirties). Paskutinį kartą šis prašymas buvo pateiktas gegužės 12 dieną. Sveikatos, sporto ir socialinės rūpybos komitetas tam pritarė.

Dar praėjusią savaitę klausimas dėl garbės piliečio vardo suteikimo V.Variakojui buvo įtrauktas į šiandienos Tarybos posėdžio darbotvarkę. Sporto skyriaus vadovas teigė esąs šiek tiek nustebintas, kodėl galutinai ją tvirtinant klausimas į darbotvarkę neįrašytas.

"Kodėl jo šiame Tarybos posėdyje nesvarstys, man niekas nepasakė ir nepaaiškino. Spėlioti tik galiu ir susieti su galimu sporto mokyklos pastato privatizavimu", - manė R.Misiūnas.

Siūlė netikėti gandais

Vakar kalbintas Sveiktos, sporto ir socialinės rūpybos komiteto pirmininkas Vidmantas Urbonas patikino, kad jokios kalbos apie V.Variakojo sporto mokyklos privatizavimą būti negali. Savivaldybės administracijos direktorius Visvaldas Matkevičius vakar sakė, kad, Tarybai patvirtinus naują administracijos struktūrą, sporto skyriuje darbuotojų tikrai sumažės.

"Sporto skyriui nebereikės perskirstyti Savivaldybės skirtų lėšų. Automatiškai sporto mokyklos tampa savarankiškos. Sporto mokyklas finansuos tiesiogiai Savivaldybė", - kalbėjo apie būsimąją reformą administracijos direktorius.

V.Matkevičius sakė, kad mąstoma apie sporto mokyklų sujungimą. Tačiau, kada tai bus, jis atsakyti negalėjo. "Greitai tai tikrai ne. Kai mes patvirtinsime naują administracijos struktūrą, Tarybos veiklos programą, kitas etapas bus Savivaldybės įstaigos. Tarp jų - sporto mokyklos", - kalbėjo administracijos direktorius.

Nenori meluoti

Pasiteiravus, ar kalbos apie galimą V.Variakojo sporto mokyklos pastato privatizavimą teisingos, direktorius sakė, kad to neigti negali.

"Jei mes sugalvosime taip pasielgti, o dabar aš pasakysiu, kad ne, būsiu melagis. Reikia peržiūrėti visą miesto sporto mokyklų tinklą. Jei bus pasiūlytas geras variantas - tada taip. Dabar kol kas tai - gandų lygis.

Norėčiau nuraminti mokyklos trenerius, kad jie kol kas po atostogų grįš į senąją mokyklą, o ne į kazino.Tačiau aš dar kartą kartoju: jei atsiras žmonės, kurie sumokės gerą kainą už tą pastatą, mes jį parduosime. Gautus pinigus bus galima investuoti sportui", - patikino administracijos direktorius.