Taip pat siūloma nuo 2 iki 1 VMDU mažinti parlamento vadovo mėnesinį reprezentacinį fondą, pavaduotojų - nuo 0,7 iki 0,5 VMDU.

Po pateikimo šioms pataisoms pritarta 82 parlamentarams balsavus už, 2 - prieš, 18 susilaikius. Vieningai už balsavo vienintelės liberalų ir liberalcentristų pataisos, tuo tarpu kitose frakcijose buvo bent po vieną pasisakiusį prieš ar susilaikiusį. Daugiausia prieštaravusiųjų - opozicinėje Socialdemokratų frakcijoje.

Prieš balsavo 2 socialdemokratai - Andrius Šedžius ir Mindaugas Bastys , 10 socialdemokratų nepritarė susilaikydami: Vytenis Povilas Andriukaitis, Stanislovas Giedraitis, Jonas Jagminas, Jonas Juozapaitis, Gediminas Kirkilas, Marija Aušrinė Pavilionienė, Milda Petrauskienė, Algis Rimas, Julius Sabatauskas, Algimantas Salamakinas.

Tarp susilaikiusių - "tvarkiečiai" Remigijus Ačas, Algimantas Dumbrava, Ona Valiukevičiūtė, "vienalietuvis" Linas Karalius, "prisikėlėlis" Antanas Nedzinskas, konservatorius Saulius Pečeliūnas, "darbietis" Mečislovas Zasčiurinskas, mišrios grupės atstovas Valerijus Simulikas.

Už pataisas balsavo Arvydas Anušauskas, Petras Auštrevičius, Audronius Ažubalis, Vincas Babilius, Vaidotas Bacevičius, Virginija Baltraitienė, Dailis Alfonsas Barakauskas, Rima Baškienė, Asta Baukutė, Antanas Baura, Danutė Bekintienė, Agnė Bilotaitė, Vytautas Bogušis, Saulius Bucevičius, Dainius Budrys, Valentinas Bukauskas, Algirdas Butkevičius, Vida Marija Čigriejienė, Jonas Rimantas Dagys, Kęstutis Daukšys, I.Degutienė, Laimontas Dinius, Arimantas Dumčius, Audrius Endzinas, Vytatas Gapšys, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė, Vytautas Grubliauskas, Donatas Jankauskas, Edmundas Jonyla, Rasa Juknevičienė, Evaldas Jurkevičius, Česlovas Juršėnas, Algis Kašėta, Algis Kazulėnas, Ligitas Kernagis, Andrius Kubilius, Dalia Kuodytė, Rytas Kupčinskas, Vytautas Kurpuvesas, Kazimieras Kuzminskas, Arminas Lydeka, Jonas Liesys, Petras Luomanas, Kęstutis Masiulis, Antanas Matulas, Donalda Meiželytė, Artūnas Melianas, Dangutė Mikutienė, Jaroslavas Narkevičius, Juozas Palionis, Jonas Pinskus, Edmundas Pupinis, Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė, Konstantas Ramelis, Jurgis Razma, Rūta Rutkelytė, Liudvikas Sabutis, Aleksandras Sacharukas, Rimantas Sinkevičius, Algirdas Sysas, Rimantas Smetona, Gintaras Songaila, Aurelija Stancikienė, Jonas Stanevičius, Česlovas Vytautas Stankevičius, Kazys Starkevičius, Gintaras Steponavičius, Arūnė Stirblytė, Saulius Stoma, Valentinas Stundys, Žilvinas Šilgalis, Raimondas Šukys, Erikas Tamašauskas, Kazimieras Uoka, Justinas Urbanavičius, Arūnas Valinskas, Ingrida Valinskienė, Egidijus Vareikis, Arvydas Vidžiūnas, Pranas Žeimys, Vidmantas Žiemelis.

Balsavime nedalyvavo: Mantas Adomėnas, Vilija Aleknaitė Abramikienė, Bronius Bradauskas, Algis Čaplikas, Julius Dautartas, Vytautas Galvonas, Kęstutis Glaveckas, Petras Gražulis, Justinas Karosas, Egidijus Klumbys, Kęstas Komskis, Michalas Mackevičius, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Eligijus Masiulis, Vitas Matuzas, Andrius Mazuronis, Valentinas Mazuronis, Gediminas Navaitis, Juozas Olekas, Bronius Pauža, Algimantas Petkus, Jonas Ramonas, Antanas Ručys, Paulius Saudargas, Stasys Šedbaras, Irena Šiaulienė, Jonas Šimėnas, Dalia Teišerskytė, Zita Užlytė, Valdemaras Valkiūnas, Mantas Varaška, Birutė Vėsaitė, Julius Veselka, Emanuelis Zingeris, Artūras Zuokas, Edvardas Žakaris, Rokas Žilinskas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pranešė, kad trys balsuojant nedalyvavę frakcijos atstovai yra išvykę į užsienio komandiruotes, tai V.Aleknaitė-Abramikienė, P.Saudargas bei S.Šedbaras.

Seimo nariai posėdyje gali nedalyvauti posėdyje, jei turi nedarbingumo pažymėjimą, išvykę į komandiruotę ar kelionę valdybos pritarimu, neprivalomi posėdžiai ministrams.

Tačiau iš nedalyvavusių balsuojant dėl parlamentinių lėšų mažinimo posėdžio pradžioje dauguma jų registravosi: M.Adomėnas, V.Galvonas, P.Gražulis, J.Karosas, E.Klumbys, V.M.Margevičienė, V.Matuzas, A.Mazuronis, V.Mazuronis, G.Navaitis, J.Olekas, B.Pauža, A.Petkus, J.Ramonas, J.Ručys, D.Teišerskytė, V.Valkiūnas, B.Vėsaitė, J.Veselka, A.Zuokas, E.Žakaris, R.Žilinskas.


Seimo pirmininkė I.Degutienė siūlė pataisas svarstyti ypatingos skubos tvarka, tačiau tam nepritarta - už ypatingą skubą balsavo 41 parlamentaras, prieš buvo 31, susilaikė 32. Nepritarus ypatingai skubai, I.Degutienė siūlė svarstyti nors skubos tvarka, tačiau ir šis siūlymas atmestas - skuba atmesta 49 balsavus už, 23 - prieš, 35 - susilaikius. Už ypatingą skubą gausiai pasisakė vieninteliai konservatoriai, kitų frakcijų - tik pavieniai atstovai.

Seimo pirmininkės siūlymu, minėtos lėšos būtų mažinamos laikinai, sunkmečiu - pakeitimai galiotų iki 2011-ųjų sausio 1-osios, o šiuo laikotarpiu būtų sutaupyta apie 2 mln. litų.

"Kai kas sakys, kad tai - lašas jūroje, kiek čia sutaupysim, bet, manau, kiekvienas taupyti turi pradėti nuo savęs", - pristatydama pataisas sakė jų iniciatorė I.Degutienė.

Klausiama, ar nereikia teikti pataisų, kuriomis būtų užkirstas kelias nuomotis prabangius automobilius, I.Degutienė tvirtino, jog tai - ne Statuto reguliavimo klausimas, jis bus sprendžiamas Seimo valdyboje.
Parlamento vadovė užsiminė, kad yra galimybė iš viso atsisakyti automobilių nuomos.

"Jeigu šiandien bus apsispręsta ir tą šiandien padarysim (bus sumažintos lėšos - BNS), bus priimtas Seimo valdybos sprendimas, kaip tas lėšas panaudoti: ar mašinoms nustatyti procentą, kiek gali būti panaudota, ar iš viso negalima iš tų lėšų mašinoms", - sakė I.Degutienė.

Konservatorė Vida Marija Čigriejienė paragino "patenkinti žurnalistų ir visuomenės lūkesčius" ir visiškai atsisakyti parlamentiniam darbui skirtų lėšų.

"Būtų padėtas taškas viso šito eskalavimui", - sakė V.M.Čigriejienė, ir šis siūlymas buvo parlamento salėje sutiktas plojimais.

Seimo vadovė į tai replikavo, kad pataisos teikiamos ne dėl noro įtikti žiniasklaidai. "Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad būtinos lėšos parlamentinei veiklai. Galime registruoti ir tai, kad visiškai neturėtumėm parlamentinei veiklai skirtų lėšų. Bet jūsų pasakymas, kad šis pasiūlymas yra dėl to, kad žiniasklaidai būtų įtikta, aš nežinau, aš niekam nenoriu įtikti" - sakė I.Degutienė ir po šių žodžių Seimo salėje pasigirdo švilpimas.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas posėdžio pirmininko Raimondo Šukio paprašė užtikrinti salėje tvarką, "užtikrint, kad nešvilptų", tačiau R.Šukys atsakė nepamatęs, kas iš parlamentarų švilpė, todėl negalėjo pareikšti įspėjimo.

Tautos prisikėlimo partijos vadovas Arūnas Valinskas vėliau paskelbė, jog norint atsisakyti parlamentinių lėšų nenusižengiant Konstitucijai pakaktų tas išlaidas sumažinti iki simbolinio vieno lito, tą esą ir padarys jų frakcija. Anksčiau A.Valinskas I.Degutienės siūlymus išvadino populistiniais, tą po to pakartojo ir posėdžių salėje.

Prieš siūlymą mažinti išlaidas balsavęs A.Šedžius juos sakė esant "pataikavimu tautai": "Pataikavimas tautai problemų neišspręs ir dirbti nesugebanti Vyriausybė neturėtų tokiais būdais spręsti savo problemų ir tokių populistinių sprendimų nešti į Seimą", - kalbėjo jis.
Parlamentaras sakė, kad norintieji susimažinti išlaidas gali tai padaryti patys.

"Nedraudžiama yra susimažinti, Seimo pirmininkas už 800 litų gyveno, ir dabar galite demonstruoti solidarumą ir už 800, ir už 500, ir už 1000 litų, niekas jums netrukdo. Taip kad gerbiamieji, nebedarykit čia jokių populistinių sprendimų, nebepataikaukit rinkėjams, o užsiimkit normaliu darbu, kad žmonės būtų patenkinti", - sakė A.Šedžius.


Šiuo metu Seimo narys gauna 6,9 tūkst. litų iki algą (iki mokesčių) bei 3,2 tūkst. litų parlamentinės veiklos išlaidoms.