Šeštadienį - Gedulo ir vilties dieną - sostinės Nepriklausomybės aikštėje bus pakelta valstybinė vėliava su gedulo juosta, vyks minėjimai Lukiškių aikštėje prie paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams bei prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo.

Tą pačią dieną tremtiniai rinksis į tradicinį brolijos "Lapteviečiai" rengiamą susitikimą prie jurtos žeminukės Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

Sostinės Šv.Kazimiero bažnyčioje bus aukojamos Gedulo ir vilties dienai skirtos Šv.Mišios. Po jų bažnyčioje vyks koncertas, kuriame skambės kompozitoriaus Giedriaus Svilainio "Stabat Mater" ir Johno Rutterio (Džono Raterio) "Requiem".

Kitą šeštadienį - birželio 21 dieną Gargžduose vyks Žemaitijos zonos tremtinių ir politinių kalinių chorų šventė "Praeities atmintis".

1941 metų birželio 14-ąją sovietų okupacinė valdžia pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus į SSRS lagerius ir kalėjimus.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje ši data pažymima kaip Gedulo ir vilties diena.

Per sovietų okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta apie 150 tūkst. žmonių, iš kurių nemažai žuvo tremtyje nuo bado ir nežmoniškų gyvenimo sąlygų.

Manoma, kad dėl 50 metų trukusios sovietinės okupacijos per trėmimus, egzekucijas, kalėjimus, rezistentų žudynes, priverstinę emigraciją ir žuvusiųjų nepagimdytus vaikus Lietuva neteko beveik milijono savo piliečių.