„Vyriausybėje politiniais reikalais premjerams jau 20 metų patarinėja Vyskupų konferencijos - hierarchinės Bažnyčios, kuri turi visai kitą statusą nei kitos tradicinės religinės bendruomenės – deleguoti asmenys. Ar nereikėtų patarėjo būtent tradicinių religinių bendruomenių klausimais iš tų bendruomenių, kurios neturi hierarchinės santvarkos?“, - klausia Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae-Sinodas generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas.

Būtent dėl patarėjo religijos klausimais, pasak R. Mikalausko, iki šiol neaiškus valstybės santykis su evangelikų reformatų bendrija, ne tiek seniai taip pat nebuvo aiškus santykis su sentikių bendrija, klausimų kyla žydų bendrijoje.

Susitarimas, kokį patarėją skirti, esą būtų tradicinių religinių bendrijų, neturinčių hierarchinės santvarkos, reikalas.

Rimas Mikalauskas
Foto: A.Solomino nuotr.

Superintendento manymu, jeigu toks patarėjas būtų skirtas, galbūt reikalai nehierarchinėse religinėse bendrijose pagerėtų ir išnyktų skaudi problema.

„Lietuvoje skelbiama, kad nėra valstybinės religijos. Galbūt patarėjui, kuris deleguotas kitos konfesijos, neetiška patarinėti ir siūlyti tam tikrus veiksmus“, - įsitikinęs jis.

R. Mikalausko teigimu, kad Vyriausybės patarėjai religijos klausimais atstovauja katalikų hierarchų nuomonei – vieša paslaptis.

„Galbūt pasikeis Vyriausybėje mąstysena, paskirs tokį patarėją religiniais klausimais, kuriuo pasitikės kitos religinės bendruomenės, ne tik Romos katalikai“, - vylėsi evangelikų reformatų kunigas Tomas Šernas.

Vyriausybė: patarėjai su katalikų hierarchais nederinami

Vyriausybės atstovų teigimu, patarėjas religijos klausimais yra valstybės tarnautojas, šioms pareigoms užimti skelbiamas konkursas ir čia nėra jokio derinimo su katalikų hierarchais ar jų delegavimo. Vyriausybė esą dirba su visomis 9 Lietuvoje registruotomis tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis.

„Vyriausybei reikia žmogaus, galinčio patarinėti dabartinio religinių bendruomenių gyvenimo klausimais, nesigilinančio į kokias nors religines doktrinas, išmanančio apie įvairių religinių bendruomenių dabartines reikmes“, - DELFI aiškino premjero atstovas spaudai Ridas Jasiulionis.

Dabar premjerui religijos klausimais patarinėja Švietimo, mokslo ir kultūros skyriuje dirbantis Julius Ratkus. R. Jasiulioniui evangelikų reformatų pareiškimai dėl katalikų hierarchų įtakos buvo naujiena.