Kiek Seimui atsieis advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ advokatų teisinės paslaugos, advokatai nepanoro pasakyti. Jie tvirtino, kad laimėjo Seimo kanceliarijos paskelbtą viešą konkursą dėl teisinių paslaugų teikimo, nes esą pasiūlė mažiausią kainą.

„Tai labai rimta byla“, - patikino advokatė D. Bublienė, kuri įsitikinusi, kad Seimo teisininkai turėtų dirbti savo darbą, o advokatai – atstovauti šalis teismuose.

G.Vilkelis: Seimas pažeidė mano teises

Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį pradėjo nagrinėti G. Vilkelio skundą dėl balandžio 28-osios Seimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta kanclerį atleisti iš pareigų.

G. Vilkelis savo skunde nurodė, kad atleidžiant jį iš darbo buvo pažeistas Seimo statutas, nustatantis pareigūnų teisę pasisakyti per svarstymus dėl atleidimo. Buvęs kancleris nurodė, kad jam nebuvo pranešta apie Seimo posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas jo atleidimo klausimas, be to, nepateikta su tuo susijusi informacija.

Pasak kanclerio, Seimas pažeidė ir Valstybės tarnybos įstatymą, kuriame numatyta, jog iš darbo negalima atleisti laikino nedarbingumo laikotarpiu.

„Kiekvienas pilietis turi teisę į gynybą, o Seimas neužtikrino mano teisių – tik darbo dienos pabaigoje registruotu paštu gavau mažą laiškelį, kuriame nurodyta, kad rytoj bus svarstomas nutarimas dėl mano atleidimo, - teisme sakė G. Vilkelis. - Ar bus priimamas tas nutarimas, man niekas nesakė. Be to, tai nutiko man esant nedarbingumo laikotarpyje. Nesuprantu, kodėl taip buvo skubama, nes naujas kanclerius lig šiol nepaskirtas“.

G. Vilkelis tikino, kad jo nuomonės Seimas net nenorėjo girdėti.

„Būčiau atsisėdęs su sulaužyta koja ir raštu pateikęs atsakymus, - sakė buvęs kancleris. – Toks atleidimas – precedentas, po manęs dar bus dvidešimt keli žmonės, kuriuos taip bus galima atleisti iš darbo“.

Advokatė: teismas negali Seimo priversti

Gintautas Bartkus ir Danguolė Bublienė

Tuo tarpu Seimui atstovaujantys advokatai G. Bartkus ir D. Bublienė įsitikinę, kad G. Vilkelio byla turėtų būti nutraukta, nes buvusio kanclerio reikalavimai nepatenka į administracinių teismų kompetenciją. Pasak teisininkų, ši byla teisminga tik Konstituciniam Teismui.

„Nežinau, kaip administracinis teismas galėtų įpareigoti Seimą atlikti tam tikrus veiksmus“, - sakė D. Bublienė.

Ji pabrėžė, kad G. Vilkelis į Seimą priimtas politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindu, o ne konkursu, todėl ir buvo atleistas praradus pasitikėjimą – esą pažeidė turto valdymo reikalavimus. Pasak jos, net jeigu teismas Seimui priimtų nepalankų sprendimą, nežinia ar jis būtų įvykdytas.

„Jūs norite pasakyti, kad žinant mūsų Seimo mentalitetą, sprendimas negalėtų būti įvykdytas nei praktiškai, nei teoriškai?“ – advokatės klausė teisėja Nijolė Šidagienė.

„Taip, Seimo negali priversti priimti įstatymą net ir po to, kai Konstitucinis Teismas nusprendžia, kad jis yra prieštaraujantis“, - tikino advokatė.

Vis dėlto, antradienį teismas nusprendė nebaigti bylos nagrinėjimo ir paprašė Seimą pateikti visus dokumentus, susijusius su G. Vilkelio priėmimu į Seimo kanclerio pareigas, visą medžiagą apie jo tarnybinės veiklos vertinimus bei Seimo Etikos ir procedūrų komisijos visą medžiagą, susijusią su socialdemokratų skundo dėl G. Vilkelio atleidimo tyrimu.

DELFI primena, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija yra konstatavusi, kad atleidžiant G. Vilkelį iš pareigų buvo pažeistas Seimo statutas. Statutas numato, kad pareigūnas, kurį atleidžia Seimas (kartu ir skiria), turi atsakyti į klausimus ir pareikšti savo nuomonę, dėl ko jis atleidžiamas. Seimo posėdyje, kuriame buvo svarstomas kanclerio atleidimas, G.Vilkelis nedalyvavo, nes turėjo nedarbingumo pažymėjimą.