Tačiau išmoką gavęs M.Žagūnis savivaldybės durų neužtrenkė. Mat tą pačią dieną senoji rajono taryba priėmė kitą sprendimą ir buvusį valdininką paskyrė rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Pagal naują Vietos savivaldos įstatymo redakciją, savivaldybės administracijos direktorius yra skiriamas asmeninio pasitikėjimo pagrindu. Šias pareigas M.Žagūnis ėjo šešias savaites.

Neteisėtus tarybos veiksmus tik gerokai vėliau pastebėjo Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Zita Kriaučiūnaitė. Tik po šios pareigūnės įsikišimo buvusio Pasvalio rajono mero socialliberalo Alberto Juozapo Petronio vadovaujama taryba pakoregavo savo sprendimą ir nurodė kitą M.Žagūnio atleidimo iš darbo pagrindą. Bet esmė nuo to nepasikeitė - valdininkas pinigų negrąžino.

M.Žagūnis, vakar paklaustas, kaip vertina tarybos sprendimą, buvo nekalbus: „Klauskite tų, kurie priėmė tokį sprendimą". Tačiau iš rajono valdžios pasikeitimo pasipelnęs M.Žagūnis, matyt, pasijuto nejaukiai, nes tarybos nariams pranešė pusantro tūkstančio litų paaukosiąs labdarai.

Pažadėjo kreiptis į teismą

Naujasis Pasvalio rajono meras konservatorius Gintautas Gegužinskas vakar sakė tikįs, kad buvęs valdininkas jam išmokėtus pinigus sugrąžins į biudžetą. Priešingu atveju G.Gegužinskas žadėjo kreiptis į teismą. Meras tvirtino, jog šiuo metu Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriai dar aiškinasi, kokia žala galėjo būti padaryta biudžetui.

G.Gegužinskas pavadino absurdiškais ankstesnės rajono tarybos veiksmus, dėl kurių rytą atleistas valdininkas po pietų į tą patį kabinetą grįžo su 21 tūkst. litų kišenėje. Rajono vadovas įsitikinęs, kad senosios tarybos nariai nepaisė įstatymų. Jo neįtikino argumentai, neva M.Žagūnis nebūtų sutikęs dirbti šešias savaites, jeigu jam nebūtų sumokėta kompensacija.

Politikas nesijaučia kaltas

Už sprendimus sumokėti kompensaciją M.Žagūniui balsavo ir Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos atstovai Jonas Budrevičius bei Alfonsas Pulokas, kurie tuo metu buvo Pasvalio savivaldybės tarybos nariai.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys A.Pulokas tvirtino, kad senosios rajono tarybos sprendimas buvo teisingas: „Vien dėl pasikeitusių įstatymų atleidus M.Žagūnį, taryba būtų pažeidusi jo teisėtus lūkesčius.

M.Žagūnis į administratoriaus pareigas buvo paskirtas tam tikrai kadencijai, kuri dar nėra pasibaigusi. Pamanėme, kad jeigu jis kreipsis į teismą ir laimės, tuomet jam teks mokėti ne už šešis mėnesius, bet už visą kadenciją. Tuomet savivaldybė turėtų dar daugiau nuostolių".