Lietuvoje Sekminės švenčiamos septintą savaitę po Velykų. Pasak etnologo profesoriaus Liberto Klimkos, laikas apie Sekmines – pats gamtos šėlsmas, kai svaigina kvapai ir sninga žiedais. Knygoje „Saulės ratu, mėnulio taku: lietuvių kalendorius“ etnologas rašo, kad per Sekmines berželiais buvo puošiami kiemo vartai, namo durys, trobos vidus ir krikštasuolė. Grįžusi iš bažnyčios, šeimyna, dainuodama parugių dainas, apeidavo rugių lauką, paskui pasivaišindavo su kaimynais.

Kaip rašoma knygoje, piemenys rytą kildavo kuo anksčiau, o vakarop karves ir aveles puošdavo gėlių vainikais. Iš kaimo šeimininkių piemenys gaudavo kiaušinių, sūrių, dešros, o vakare pamiškėje surengdavo bendras vaišes. Antrą Sekminių dieną piemenėliai galėdavo pamiegoti ilgiau – gyvulius išgindavo merginos.

Pasak L. Klimkos, trečioji Sekminių diena nuo senų senovės vadinama Ledų diena – nevalia judinti žemės, antraip ledų kruša vasarą pasėlius išmuš.

Už karvės plukdymą prašoma ir pinigų

Senosios Sekminių tradicijos kasmet atgaivinamos Ignalinos rajone, Meironyse. Čia vietiniai gyventojai vasaros ganiavai į ežero pusiasalį plukdo karves. „Jei bus šiltas oras, šįmet vėl bus plukdomos karvės. Per kaimą eina Sekminių eisena, skamba dainos, muzika, surenkamos karvės papuošiamos ir plukdomos į Lūšių ežero pusiasalį. Tada laukia vakaronė su kiaušiniene, dainomis ir rateliais“, - DELFI pasakojo Aukštaitijos nacionalinio parko kultūrologė Vilma Čiplytė.

Pasak V. Čiplytės, karvės bus puošiamos vainikais, smilkomos. Galvijus nuvaryti į pusiasalį sausuma trukdo pelkė. Meironių kaimas aplink neturi ganyklų, tad nuo seno visai ganiavai karvės į pusiasalį išplukdomos vasarai. Jų melžti plaukiama valtimi.

Pašnekovė aiškina, kad dalis žmonių ten karves plukdo dar ir dabar neturėdami kur ganyti, kiti bando pasipelnyti – už karvių plukdymą per šventę prašo pinigų. Kasmet Sekminių šventėje Meironyse dalyvauja vietiniai kaimo žmonės, ji turi kasmet atvykstančius nuolatinius žiūrovus.

Sekminės nuo seno laikomos ir maudynių pradžia. Tačiau kol kas vandens temperatūra neguodžia – šilčiausiai – iki 18 laipsnių – įšilęs Nemunas ties Druskininkais. Tuo tarpu Tauragno ežeras teįšilęs iki 11 laipsnių.