Auditoriai nustatė, kad ŠRATC neefektyviai leido iš ES Sanglaudos fondo gautas lėšas - daugiau kaip pusę milijono litų. Nupirkta netinkamos įrangos, kuri panaudojama tik 10-60 procentų.

Nors buvo sudaryta sutartis su atliekas vežančia bendrove, nežinia kodėl papildomai nupirkta įvairios technikos už pusę milijono litų ir dar išsinuomota. Už technikos nuomą vien tik pernai buvusio Šiaulių apskrities viršininko Laisvūno Neimano žmonos įmonei sumokėta beveik 1 mln. litų.

Be to, administracija, anot auditorių, neefektyviai nuomojasi devynis lengvuosius automobilius. Už juos per metus mokama daugiau kaip 80 tūkst. litų.

Auditorius nustebino be dalininkų leidimo išpūstas administracijos aparatas ir didžiuliai atlyginimai. Antai už dvi valandas darbo namuose įstaigos juristei mokamas 3500 litų mėnesinis atlyginimas.

Didžiausio ŠRATC dalininko - Šiaulių savivaldybės - administracijos direktorius Vladas Damulevičius neefektyvų įstaigos valdymą susiejo su planais Šiauliuose didinti atliekų tvarkymo mokestį.

ŠRATC vadovą Regimantą Vėgelę visuotiniame dalininkų susirinkime bus siūloma atleisti iš darbo.

ŠRATC tikrino septynių Šiaulių apskrities savivaldybių deleguoti auditoriai.