Lietuvos kariuomenės vadas brigados generolas Jonas Kronkaitis visų 19 Aljanso šalių atstovus supažindins su šalies kariuomenės infrastruktūra ir tolesnio kūrimo planais, pranešė Lietuvos kariuomenės atstovė.

Prieš išvykdamas į Briuselį J.Kronkaitis sakė, kad šis vizitas yra vienas iš svarbiausių iki šiol buvusių susitikimų NATO būstinėje.

"Svarbiausias mano tikslas - visų devyniolikos šalių atstovams aiškiai ir išsamiai išdėstyti Lietuvos kariuomenės kūrimo viziją, išaiškinti teritorinės gynybos koncepciją ir užtikrinti, kad esame visapusiškai pasiruošę visuotinei ir besąlygiškai savo krašto gynybai,"- kalbėjo J. Kronkaitis.

Savo pranešime Kariuomenės vadas kalbės apie Lietuvos karinių pajėgų struktūrų sugebėjimus bei resursų užtikrinimą, kad būtų įgyvendinti numatyti planai, kurie atitinka NATO reikalavimus ir yra gerai vertinami. Šį kartą nemažai dėmesio bus skirta savigynos pajėgumų parodymui, kariuomenės vadovavimo ir kontrolės sistemos išaiškinimui.

J.Kronkaičio nuomone, dabar visų NATO šalių atstovams labai rūpi, koks būtų Lietuvos indėlis į Aljanso kolektyvinę gynybą, jeigu ji taptų NATO nare. Kariuomenės vadas taip pat išdėstys nacionalinės gynybos prioritetus: visuotinės gynybos planavimą, gynybos infrastruktūros kūrimą , karinį parengimą ir karių buities gerinimą, apsiginklavimą.

"Būtų neišmintinga tikėtis, kad NATO narystė yra tik politinis sprendimas. Vakarų šalys žino, kad saugumas yra būtina ekonomikos vystymosi sąlyga, todėl plėsdamiesi jie nenori prarasti dabar esančio gynybinio pajėgumo,"- teigė Lietuvos kariuomenės vadas.

Šiame susitikime po J. Kronkaičio pristatymo visų NATO šalių atstovai, dar kartą nuodugniai susipažinę su Lietuvoje dirbusių NATO ekspertų išvadomis, jas galutinai suderins su Lietuvos KAM delegacija ir patvirtins kaip galutinį, oficialų dokumentą, pagal kurį turės veikti Lietuvos civilinė ir karinė valdžia.

J. Kronkaitis savo pranešime skirs nemažai dėmesio Lietuvos gynybiniams įsipareigojimams, naujų batalionų kūrimo perspektyvoms ir datoms.

"Dabar, kai NATO narėmis jau tapo kai kurios Vidurio Europos šalys, o senosios Aljanso valstybės gali dar atidžiau stebėti jų gynybinių pajėgų vystymą, Lietuvai kaip ir kitoms kandidatėms egzaminų reikalavimai tapo griežtesni. Todėl politinės bei profesinės valios reikia žymiai daugiau, "- sakė J.Kronkaitis.

Jis tikisi, kad šiame susitikime visų devyniolikos NATO šalių atstovai galės įsitikinti Lietuvos valstybės rimtais bei tvirtais gynybiniais ketinimais ir jiems pritars.

Tuo pat metu, kovo 7-9 dienomis Briuselyje vyks Lietuvos - Europos Sąjungos (ES) dvišalis susitikimas, kuriame dalyvaus Lietuvos delegacija, vadovaujama KAM Tarptautinių ryšių departamento direktoriaus Andriaus Krivo.

Susitikimo metu vyks ES ir Lietuvos konsultacijos dėl galimo indėlio, stiprinant Europos karinius krizių valdymo pajėgumus. Taip pat bus aptarti klausimai, susiję su pernai lapkritį Lietuvos pateikta informacija apie jos indėlį kuriant Europos karinius pajėgumus.