Kaip pranešė Kauno savivaldybė, paroda "Anos Frank istorija - pamoka nūdienai" siekiama informuoti visuomenę apie žydų tautos tragediją karo metais.

Ana Frank kartu su tėvais ir vyresne seserimi Margo gyveno Frankfurte prie Maino. Ketvirtajame dešimtmetyje Vokietijoje į valdžią atėjus Adolfui Hitleriui, Frankų šeima, kaip ir daugelis kitų žydų, pasitraukė į užsienį ir pasislėpė Amsterdame.

1940 metų gegužę Olandiją užėmę vokiečiai ėmė persekioti žydus. Anos šeima slapstėsi iki 1944 m. rugpjūčio, kai juos kažkas išdavė. Ana ir Margo pateko į nacių mirties stovyklas, kur mirė 1945 metų balandį. Gyvas liko tik mergaičių tėvas Otto Frankas (Oto Frankas).

Slėptuvėje Ana 26 mėnesius rašė dienoraštį, kuris vėliau tapo vienu garsiausių dokumentų apie Antrojo pasaulinio karo baisumus.