Pagal pernai liepą priimtą Seimo nutarimą, 2000-2001 metais kariuomenėje gali būti paskirti du generolai.

Šiuo metu tik kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis turi brigados generolo laipsnį. Antrasis generolo postas yra neužimtas.

K. Krikščiūnas ketina parengti Seimo nutarimo projektą, kuriuo būtų nustatytas didesnis generolų postų skaičius.

Jo nuomone, kariuomenėje turėtų būti mažiausiai keturi generolai.

Tai, K. Kriščiūno teigimu, užtikrintų reikiamo lygio bendravimą su NATO valstybių kariuomenių atstovais.

Laipsnių suteikimo reikalavimus reglamentuoja Krašto apsaugos sistemos ir karo tarnybos organizavimo įstatymas. Pagal šį įstatymą, brigados generolo ar flotilės admirolo laipsniai gali būti suteikti atitinkamą laiką ištarnavusiems pulkininkams arba jūrų kapitonams.

Remdamasis Krašto apsaugos ministerijos informacija, K. Kriščiūnas teigė, jog reikalavimus generolo laipsniui gauti dabar atitinka du karininkai.