EPK pirmininkei Daliai Teišerskytei įteiktame rašte, B. Bradauskas prašo komisiją apsvarstyti, ar Seimo užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Alvydas Medalinskas nepažeidė etikos, paskleisdamas tikrovės neatitinkančias žinias.

B. Bradauskui pasirodė neatitinkantis tikrovės A. Medalinsko vasario pradžioje parašytas raštas Seimo valdybai.

Šiame dokumente A. Medalinskas prašo Seimo valdybą išsiaiškinti, "kodėl neatitinkanti visų Seimo Statuto reikalavimų Seimo narių grupė naudoja tarpparlamentinių ryšių grupės blanką ir vadinasi neegzistuojančios grupės vardu".

A. Medalinskas taip reagavo į B. Bradausko raštą informuojantį apie trijų Seimo narių ketinimą vykti į Baltarusiją apsvarstyti gamtos apsaugos problemų.

B. Bradauskas pasirašė kaip "Geros kaimynystės ryšių su Baltarusija parlamentinės grupės" pirmininkas, o pats raštas buvo atspausdintas ant "Parlamentinių ryšių su Baltarusija grupės" blanko.

Po URK pirmininko rašto Seimo valdyba nurodė išvaldyti iš parlamento kompiuterinių tinklų "Parlamentinių ryšių su Baltarusija grupės" blankų pavyzdžius. Tačiau vietoje jų buvo sukurtas "Geros kaimynystės ryšių su Baltarusija parlamentinės grupės" blankas.

URK pirmininko nuomone, "Geros kaimynystės ryšių su Baltarusija parlamentinė grupė" negali būti laikoma oficialiai veikiančia, nes ji neatitinka visų Seimo Statuto reikalavimų.

Pagal vieną jų - Seimo pirmininkas praneša atitinkamos šalies parlamentui apie parlamentinių ryšių grupės įsikūrimą.

A. Paulauskas apie minėtos grupės įsikūrimą Baltarusijos parlamentui nepranešė ir to neketina daryti.