Po atlikto tarnybinio patikrinimo G.Šatas perkeltas į žemesnes pareigas, tačiau tikrieji neteisėtai rinktos informacijos užsakovai nebuvo nustatyti.

Seimo nariai taip pat turi įvertinti Valstybės saugumo departamento atlikto tarnybinio patikrinimo išvadas dėl skandalą sukėlusių buvusio savo darbuotojo Valerijaus Saveljevo veiksmų.

Neprofesionalus šių pareigūnų elgesys politikus verčia prabilti apie galimus kur kas didesnius specialiųjų tarnybų piktnaudžiavimo mastus.

Juolab kad savivalės pavyzdžių būta ir anksčiau. Prieš ketvertą metų į skandalingą istoriją buvo įsipainiojusi Specialiųjų tyrimų tarnyba, slapta rinkusi duomenis apie „Lietuvos ryto" darbuotojus.

- Kokio galima tikėtis parlamentarų sprendinio? - „Lietuvos rytas" pasiteiravo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovo Alvydo Sadecko.

- Tikriausiai bus vertinami ne tiek konkrečiai su V.Saveljevu susiję įvykiai, kiek bus nagrinėjama visa Valstybės saugumo departamento pastarųjų metų veikla. Vadinasi, gali būti iš archyvų ištraukti ankstesni mūsų komiteto sprendimai. Mes domėsimės, kaip Valstybės saugumo departamentas juos įgyvendino.

Jau anksčiau ne kartą svarstėme darbuotojų kompetenciją, aiškinomės specialiųjų tarnybų funkcijas. Mano manymu, pastarieji įvykiai akivaizdžiai parodė, kad specialiosios tarnybos, pamiršdamos įstatymus, pernelyg plačiai naudojasi savo galiomis. Kaip dabar matome, tai jau įgauna savivalės ir piktnaudžiavimo bruožų.

- Vadinasi, minėti pareigūnai savo veiksmais peržengė leistinas ribas?

- Jas akivaizdžiai peržengė ir V.Saveljevas, ir informaciją apie televizijos laidų kūrėjus rinkęs Vadovybės apsaugos departamento pareigūnas. Šie įvykiai parodė, kad specialiosios tarnybos leidžia sau užsiimti tuo, kuojoms nepriklauso užsiimti. Tai netgi nėra teisėta.

Kartais tai lemia pareigūnų neprofesionalumas, tačiau dažniausiai įstatymais apibrėžtos kompetencijos nepaisoma, kai veikiama ne kovos su nusikalstamumu arba valstybės saugumo interesų tikslais, bet kieno nors pavedimu ar nurodymu, kokių nors draugų, pažįstamų pageidavimu.

- Ar profesionalumas - tik eilinių specialiųjų tarnybų pareigūnų problema? Ar nemanote, kad pavaldiniai gali kopijuoti savo viršininkų darbo stilių?

- Profesionalumo problema aktuali ir eiliniams, ir jų viršininkams. Tuo galima įsitikinti stebint, kaip buvo sprendžiami su specialiosiomis tarnybomis susiję nesusipratimai, virsdavę skandalais. Šių tarnybų vadovams galima priekaištauti ir dėl prastos pavaldinių kontrolės, reiklumo.

- Kiek anksčiau visuomenės akyse susikompromitavo Specialiųjų tyrimų tarnyba, dabar -Valstybės saugumo bei Vadovybės apsaugos departamentai. Ar nėra pavojaus, kad tokiais veiksmais šios tarnybos diskredituoja valstybę?

- Aišku, tie skandalai nepadidino šių tarnybų autoriteto. Atsiranda visuomenės nepagarba valstybės institucijoms, o tai jau pavojinga. Šios tarnybos privalo siekti skaidrumo ir, nepaisydamos savo veiklos slaptumo, turėtų artėti prie visuomenės, o ne nuo jos tolti ar net sukurti priešišką sau atmosferą.

Be visuomenės paramos šioms institucijoms nepavyks kovoti su nusikalstamumu. Bet jei žmonės matys, kad specialiųjų tarnybų operatyvinės veiklos ginklai nukreipti prieš juos pačius, teigiamų rezultatų nebus įmanoma pasiekti.

- Daugelį žmonių šiurpina vien mintis, kad jie nėra apsaugoti nuo tarnybų, kurios turėtų juos saugoti, veiksmų.

- Kiekvienas tikimės, kad teisėsaugos bei specialiųjų tarnybų misija yra garantuoti visuomenės saugumą. Bet pastarieji atvejai parodė, kad toli gražu taip nėra.

- Komiteto nariai turėjo progos iš šių tarnybų vadovų tiesiogiai išgirsti pasiaiškinimus dėl skandalingų veiksmų.

- Manau, kad bent Vadovybės apsaugos departamento vadovybei tai buvo gera pamoka. Tačiau svarbiausia, kad kilus skandalams nebūtų apsiribojama vienkartiniu tarnybiniu patikrinimu. Turi būti analizuojamos gilesnės priežastys.

Nors Vadovybės apsaugos departamentas nubaudė nusižengusį pareigūną, manau, kad tuo neturėtų būti padėtas taškas šioje istorijoje. Vidaus reikalų ministerija turėtų iš esmės nagrinėti ir tobulinti departamento operatyvinės veiklos skyriaus veiklą.

- Bet ir Vadovybės apsaugos departamento direktorius Raimundas Kairys, ir kiti vadovai iš šio skandalo išlipo sausi.

- Kiekvienu tokiu atveju kaupiasi tam tikra kritinė masė ir virš tarnybų vadovų galvų.